Téměř 70 tisíc dotazů v jednotlivých oblastech zodpověděli v loňském roce Občanské poradny

Rekordní počet dotazů, téměř 20 tisíc, se týkal občanského soudního řízení, více než osm tisíc dotazů se vztahovalo k rodině a mezilidským vztahům, problematika zadlužování občanů se pak poněkud překvapivě umístila těsně za nimi na třetím místě. Bezplatnou pomoc ale občanské poradny přirozeně poskytovaly také v pracovně právních vztazích, bydlení, ochraně spotřebitele a podobně.

Téma dluhů, které tradičně patří mezi nejvýznamnější agendy Občanských poraden, bylo v loňském roce výrazně ovlivněno akcí Milostivé léto, která probíhala od 28. října až do 28. ledna 2022. Občanské poradny od samého počátku informovaly veřejnost o jeho existenci a podmínkách této mimořádné oddlužovací akce, odpovídali na dotazy dlužníků, zda právě jejich dluh či věřitel pod akci spadá a jak mají v takovém případě postupovat.

Jakkoli bylo Milostivé léto dobrým počinem, nelze přehlédnout, že jej využil pouze zlomek dlužníků. K vyřešení dluhové krize „amnestie“ ani zdaleka nevedla. Veřejnoprávní dluhy v exekuci má v Česku až tři sta tisíc lidí, celkový počet exekuovaných pak dosahuje až k tři čtvrtě milionu osob. Opakování Milostivého léta, které je plánováno na letošní podzim, se stejnými nebo obdobnými parametry tento problém zjevně nevyřeší.

Skutečnou pomocí by bylo, kdyby se významně rozšířil okruh „amnestovaných“ dluhů. Potřebné by ale byly i další úpravy insolvenčního zákona, zejména pak zavedení tříletého oddlužení pro všechny, nikoli pouze pro vybrané skupiny. A pak je tu dlouhodobá bolest, a to je právní pomoc pro dlužníky. Pokud je nenapadne vyhledat občanskou poradnu a narazí na drahé, pro ně nedostupné právní služby, často raději rezignují a nedělají nic. 

S dluhovou pastí souvisí také vysoké ceny energií. Možná i to byl jeden z důvodů, proč Milostivé léto nevyužili všichni potenciální dlužníci. Spíše než splátku jistiny museli řešit razantní nárůst výloh na vytápění a podobně. Ministr financí nyní mluví o úsporném energetickém tarifu s platností na 12 měsíců, který by zastropoval ceny energií pro určitý objem spotřeby.

Dlouhodobě neřešeným problémem je získat bydlení za rozumnou cenu. Sociálně slabí bydlí často v předražených nájmech, za které i s využitím dávek na bydlení vydají velkou část příjmu.  Díky tomu se dále zadlužují, což umožňují dostupné nebankovní půjčky. Přestože nad jejich poskytovateli převzala kontrolu ČNB, v rámci dluhového poradenství je stále řada předlužených klientů, o jejichž solventnost či úvěruschopnost se nikdo nezajímal.

Celá řada témat, které občanské poradny řeší, je vnitřně provázána a postupně se na sebe nabaluje. Ukončení pracovního poměru pro smyšlené důvody, nejčastěji porušení pracovních povinností a s tím spojené důsledky pro evidenci u úřadu práce a nároky na podporu a sociální dávky, vedou k problémům s placením nájemného a energií, zadlužování, exekucím, rodinným hádkám a soudním sporům.

K tomu je třeba připočíst, že klienti poraden se většinou špatně orientují ve svých právech, úředních a soudních postupech, což z nich dělá snadnou kořist pro neetické jednání všelijakých „vykuků“, kteří se neštítí přiživit na neštěstí a slabosti druhých. I to je důvod, proč občanské poradny budou i v letošním roce nabízet bezplatnou pomoc pro každého, kdo potřebuje poradit při hledání možných řešení ve složitých životních situacích.

Kromě obvyklých témat jsme se letos už také zapojili do řešení uprchlické krize. Na občanské poradny se obracejí jak uprchlíci z Ukrajiny, tak čeští občané s dotazy, jak je možné lidem prchajícím před ruskou agresí pomoci. Jako mimořádně důležitá se v této souvislosti ukazuje vzájemná spolupráce poraden s městskými a pracovními úřady a humanitárními organizacemi, kterým poradny pomáhají s pořádáním sbírek a vyřizováním různých záležitostí, např. v oblasti sociálních dávek, bydlení, přístupu k lékařské péči, zorientování se v systému školství.  Jsme zkrátka tam, kde je nás potřeba.

Hynek Kalvoda,
předseda výboru Asociace občanských poraden