Trauma se mýdlem nesmyje – video k problematice sexuálního násilí

Praha, 11. 2. 2020 – Nové video neziskové organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., upozorňuje na různost projevů traumatu u obětí sexuálního násilí. Ať už je to mlčení, křik, smích nebo i nadávky, jedná se o normální reakce na nenormální situaci, kterou sexuální násilí je. Klíčovým předpokladem pro návrat obětí sexuálního násilí do běžného života jsou právě vhodné reakce okolí na jejich individuální projevy a citlivá komunikace od prvního momentu, kdy se oběť se svou zkušeností svěří. I na vaší reakci záleží.

Video ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=VJZhPFju9Y0.

„Většina lidí si jako oběť sexuálního násilí představí smutnou, uplakanou a pasivní dívku. Pokud se setkají s někým, kdo do této stereotypní představy nezapadá, a to ať už svými projevy a reakcemi na prožité trauma, anebo vzhledem, věkem či jinými charakteristikami, mají tendenci zpochybnit, že je tato osoba opravdu obětí sexuálního násilí“, objasňuje Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem. Video tyto stereotypní představy boří. Ukazuje různé emoce a projevy chování oběti sexuálního násilí v reakci na trauma.

„Na sexuální násilí a další traumata reaguje opravdu každý různě“, doplňuje Dana Pokorná, vedoucí sociálních služeb proFem a psychoterapeutka, „někdo v reakci na prožité trauma pláče, křičí nebo se směje, mlčí nebo naopak mluví hodně, prožitek popisuje velmi přesně a strukturovaně nebo si naopak některé detaily vůbec nepamatuje, jiný zase násilí bagatelizuje. Někdo je schopen o prožité traumatické zkušenosti okamžitě hovořit, jinému může trvat i roky, než sebere odvahu o tak těžce traumatizujícím prožitku mluvit“. U všech těchto variant se ale jedná o normální reakce na nenormální situaci, kterou sexuální násilí je.

Obava z nepochopení a z toho, že nikdo prožitému neuvěří, je jedním z důvodů, proč například trestný čin znásilnění ohlásí na policii pouze 8 % obětí (zdroj: BKB). Právě zpochybňování důvěryhodnosti nebo přenášení zodpovědnosti za to, co se stalo, na oběť, jsou časté reakce okolí, na které mnoho obětí sexuálního násilí naráží. Oběti se tak setkávají se sekundární viktimizací (druhotné zraňování/poškozování), což je proces, během kterého dochází k retraumatizaci oběti, kdy je dále poškozována, tentokrát v psychické rovině. To nejen snižuje její důstojnost, ale také negativně ovlivňuje proces uzdravování a integrování traumatu.

Blízké okolí oběti sexuálního násilí (rodina, přátelé), ale i pomáhající odborníci (lékaři, sociální pracovníci) a orgány činné v trestním řízení (policie, soudy) by si měli být vědomi faktu, že každý člověk reaguje odlišně a ke každému je potřeba přistupovat individuálně.

„Stačí přitom velmi málo – nesoudit, nehodnotit a především naslouchat tomu, co nám někdo, kdo zažil sexuální násilí, sděluje a toto respektovat“ shrnuje Pokorná základní principy komunikace s obětí sexuálního násilí.

I tyto vhodné reakce na projevy někoho, kdo zažil sexuální násilí, se daří akcentovat právě prostřednictvím videa, které pro proFem zpracovalo studio Eallin.

“Naše studio vždy cítilo potřebu angažovat se vedle komerčních zakázek také v projektech, které jsou nositelem hlubšího poselství a myšlenky pomáhat společnosti v budování lepšího světa kolem nás, obzvlášť v dnešním komplikovaném světě a individualistické společnosti. Celý tým byl od prvního momentu nadšený výzvou podílet se na kreativním ztvárnění tohoto těžkého a citlivého tématu, a hledání správných výrazových prostředků bylo stěžejní pro vyznění poselství, které tímto krátkým filmem vysíláme do světa.” říká Lukáš Skalník, výkonný producent studia Eallin.

proFem se tématikou sexuálního násilí zabývá již dlouhodobě, v oblasti přímé pomoci obětem nabízí sociální a právní poradenství v podobě telefonického i osobního kontaktu, oběti se mohou na organizaci obrátit také prostřednictvím chatu. Služeb mohou využít i blízcí obětí, kteří se chtějí poradit o tom, jak jim nejlépe pomoci. Pro kolegy a kolegyně z řad pomáhajících i jiných profesí nabízí organizace dva akreditované kurzy zaměřené na specifika práce s oběťmi sexuálního násilí.

Kontakt:
Jitka Poláková, ředitelka

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.
tel.: 774 433 005, e-mail.: jitka.polakova@profem.cz

Tvorbu videí finančně podpořilo Ministerstvo spravedlnosti a Magistrát hlavního města Prahy.