Úřad práce ČR: V listopadu zůstala nezaměstnanost na 2,8 %

K 30. 11. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 010 uchazečů o zaměstnání. To je o 612 méně než v říjnu a o 50 459 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší počet lidí bez práce od června 1997, kdy jich bylo 202 562. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 193 119 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 2,8 % (říjen 2018 – 2,8 %, listopad 2017 – 3,5 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v listopadu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 323 542, z toho 15 501 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 231 306 volných míst bylo vhodných pro cizince. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 11. 2018 2,8 %
Počet uchazečů o zaměstnání 215 010
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 193 119
Míra nezam. podle EUROSTAT (říjen 2018) 2 %
Počet volných pracovních míst 323 542

Situace na trhu práce se v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. Nadále ji ovlivňuje příznivý stav české ekonomiky a odpovídá také klimatickým podmínkám sledovaného období. Do evidence ÚP ČR se začali hlásit první pracovníci ze zemědělství a stavebnictví, včetně osob samostatně výdělečně činných. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech.

„Přestože podíl nezaměstnaných osob zůstal na stejné hodnotě jako v říjnu, absolutní počet evidovaných uchazečů stále klesá. Na tomto vývoji se podílí nejen široké spektrum volných pracovních míst, ale také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, jeho informační a zprostředkovatelské služby a důležitá efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy posuzujeme klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách. Klesá počet a podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Díky individuální práci s klienty se nám v současné době daří umisťovat také uchazeče, kteří v minulosti ztratili motivaci pracovat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost, v souvislosti s postupným ukončováním sezónních prací a pracovních úvazků na dobu určitou, pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste.“

Nízká nezaměstnanost však rozhodně neznamená pro zaměstnance ÚP ČR méně práce. Naopak. Prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), cíleného poradenství a individuálního přístupu směrem k uchazečům i zaměstnavatelům se ÚP ČR snaží soustavně vyrovnávat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce.

„Prioritou ÚP ČR je obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z evidence a v tomto ohledu dělá maximum. Jinak řečeno – Úřad práce ČR ještě více posiluje svou roli v centru zaměstnanosti,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v listopadu 39 okresů, nejvyšší Teplice a Praha – východ (shodně o 5,5 %), Zlín (o 4,3 %), Hradec Králové a Přerov (shodně o 3,9 %), Blansko (o 3,7 %), Praha (o 3,2 %) a Most (o 3 %).  Naopak nezaměstnanost vzrostla ve 38 regionech, nejvíce v okresech Jeseník (o 29,5 %), Jindřichův Hradec (o 13,9 %), Klatovy (o 11,6 %), Prachatice (o 11,3 %), Chrudim (o 8,7 %), Břeclav (o 7,5 %) a Pelhřimov (o 6,7 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Praha – východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Benešov a Plzeň – jih (shodně 1,4 %), Ústí na Orlicí, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Písek a Praha – západ (všechny 1,5 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 30 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (6,8 %), Most (5,8 %), Znojmo a Ostrava – město (5,1 %), Bruntál (5 %), Chomutov (4,9 %), Jeseník (4,8 %) a Ústí nad Labem (4,7 %). Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3 % a podíl nezaměstnaných mužů zůstal na hodnotě 2,6 %

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 323 542 volných pracovních míst, což je o 6 658 více než v říjnu a o 109 752 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (65 009), ve Středočeském (45 690), v Pardubickém (36 720), Plzeňském (34 344), a Jihomoravském (25 062) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 8 101 pozic na dohodu o provedení práce a 7 400 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (5,1), Jeseník (3,3), Ústí nad Labem (3), Znojmo a Bruntál (oba 2,7), Most (2,6), Sokolov (2,2), Hodonín (2,1) a Děčín (2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 14 101 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelé měli v listopadu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, páječe nebo pomocné manipulační pracovníky. V rámci krátkodobých pracovních poměrů zaměstnavatelé nejčastěji hledali montážní dělníky, pomocníky v oblasti těžby a stavebnictví, uklízeče, pomocníky ve výrobě, v dopravě nebo skladování. Pokud jde o předvánoční „brigády“, tyto nabídky se v evidenci ÚP ČR objevují v menší míře a jejich počty výrazně nerostou ani v tomto období. Důvodem je především fakt, že zaměstnavatelé tuto oblast řeší primárně prostřednictvím pracovních portálů, přes agentury práce, vlastními silami nebo přijímají zaměstnance, kteří se osvědčili v minulosti. Zájem mají například o prodejce pro stánkový prodej, o pomocné prodavače na doplňování regálů, pomocné pracovníky v úklidu a pro vykládku kamionů, skladníky a různé profese v pohostinství či hotelovém provozu.

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Klíčovou aktivitou ÚP ČR je pak monitoring volných pracovních míst. Jeho smyslem je získat takové informace o volných místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl ÚP ČR zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje. Za zmínku stojí také organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i setkávání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů – výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota slevit z původních požadavků.

„Řada zaměstnavatelů flexibilně zareagovala na nedostatek pracovních sil a přikročila k úpravě svých požadavků tak, aby odpovídaly současnému trhu práce. Tak například v současně době už tak striktně nevyžadují úplnou profesní způsobilost, dosaženou úroveň vzdělání, získání konkrétní kvalifikace a praxi v oboru nabízeného pracovního místa. Důležitý je pro ně především zájem nových zaměstnanců o danou pozici, ochota učit se novým věcem, spolehlivost, flexibilita a chuť pracovat. Zaměstnavatelé si je sami zaškolují a “pracují” s nimi mnohem intenzívněji, např. pro ně pořádají kurzy, školení apod.,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR.

Během listopadu se na ÚP ČR nově přihlásilo 41 142 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 949 osob, meziročně pak vyšší o 366 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 41 754 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 7 148 méně než v říjnu a o 4 726 méně než rok předtím. Novou práci získalo 25 262   lidí – o  5 284 méně než v předchozím měsíci a o 3 555 méně než v listopadu 2017.

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v listopadu 42,9 roku. Mezi evidovanými bylo 78 873 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 36,7 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 28,5 % – celkem  61 322.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 114 069 žen (53,1 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 37 332 OZP (17,4 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, uklízečů a pomocných manipulačních dělníků či skladníků Průměrná délka nezaměstnanosti činila 616 dní.

Ke konci listopadu bylo bez práce 10 684 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 622 a meziročně pak o 1 374 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5 % (říjen 2018 – 5,7 %, listopad 2017 – 4,5 %). Bez práce bylo k 30. 11. 2017 celkem 7 509 bývalých studentů, tj. o 1 749 méně než v předchozím měsíci (říjen 2018 – 9 258, listopad 2017 – 8 715, listopad 2016 – 14 021). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 74 188 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení a strojů ve výrobě nebo pracovníky v informačních službách.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci listopadu podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti celkem 19 399 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Dosud o něj požádalo celkem 8 920 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 328), Olomouckém (2 139), Ústeckém (909) a Jihomoravském (839) kraji. Jen v listopadu přijal Úřad práce ČR 190 žádostí. S 5 969 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (se 159 z nich v listopadu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektromechanici, pracovníci ve zdravotnictví a sociální oblasti, dámská krejčová, skladníci, asistent pedagoga, recepční, chůvy nebo ošetřovatel zvířat.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 359 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (83), Olomouckém (76), Zlínském (44) a Jihomoravském (38) kraji. Celkem 169 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. administrativní pracovníci, pracovníci v oblasti osobních služeb, dělníci v elektrovýrobě, programátor, školnice, prodavačky, učitelé, právník, personální konzultant, fotograf, laborant, zdravotní sestry, recepční či vizážistka.

A roste počet pozic pro výkon veřejné služby (VS), které má ÚP ČR nasmlouvané s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami. Celkem jich úřad eviduje 11 778. Nejvíce pak v Ústeckém (2 538), Moravskoslezském (1 778), Středočeském (1 512) a Jihomoravském (1 370) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Dosud na veřejnou službu nastoupilo 3 636 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje (a to opakovaně) další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Tradiční vlajkovou lodí APZ jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci listopadu pracovalo na VPP celkem 8 112 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě APK je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. tehdy, když se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Pokud konkrétní klient spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opětovně. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání APK nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci listopadu šanci získat zaměstnání 5 178 uchazečů. Celkem 22 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní nebo montážní dělníky. Celkem 1 319 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah i složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 30. 11. 2018 se jich účastnilo celkem 1 175 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 40 – 44 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci listopadu 1 370 osob se zdravotním postižením (z toho jich 35 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodu, prodeji a ostraze, operátorům call center apod. Celkem 284 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 71 099 lidí, tj. 33,1 % všech uchazečů vedených v evidenci (říjen 2018 – 31,4 %, listopad 2017 – 27,9 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 573 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 74 065 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za říjen 2018, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2 %, EU28 – 6,7 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,2 %, EU28 6,7 %). Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Kateřina Beránková,
tisková mluvčí ÚP ČR