Hlasování o projekty na podporu aktivit mladých lidí

Grantový program Vpohybu podporuje rozvoj iniciativy, kreativity a komunikačních dovedností mladých lidí. Fandíme projektům v oblastech, které je baví a jsou zaměřené na rozvoj komunit – sociálních, lokálních, zájmových. O podporu se mohou hlásit skupiny lidí do 26 let, nebo nestátní neziskové organizace vedené lidmi do 30 let.

Do veřejného hlasování byly vybrány ty projekty, které pro svou realizaci potřebují méně než 80 000 Kč.  Pokud získají stanovený počet hlasů, Nadace jim udělí grant.

V podobně získal podporu v roce 2013 a 2014 i projekt kulturního centra sdružení Containall.Tento prostor má především sloužit k prezentaci neziskových organizací. Program kulturního centra je rozdělen do tematických bloků, podle kterých jsou vybrány neziskové organizace zabývající se podobnými tématy. Kromě programu patřícímu neziskovým organizacím probíhá v centru doprovodný kulturní program.

Eliška Barochová