grada

Kateřina Glumbíková: Reflexivita v sociální práci s rodinou, Grada, Praha, 2020 Autorka knihy Reflexivita v sociální práci s rodinou píše o aktuálním tématu reflexivity a její potřebnosti nejen v sociální práci s rodinou. Kniha je velmi čtivě napsaná a určitě ji doporučuji přečíst nejen akademickým odborníkům, ale i odborníkům z praxe a v neposlední řade studentům sociální práce. Kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První čtyři kapitoly jsou teoretickým vymezením jednotlivých témat. První kapitola Reflexivita se zabývá celkově pojmem reflexivity a popisuje zde i vztah pojmu reflexivity k reflektivitě, ke kritické reflexivitě a reflektivitě, dále ke kritickému myšlení, dekonstrukci, metakognici a vztah reflexivity k rozhodování. Zde je zmiňován Evidence base approach (neboli přístup založenýZobrazit text

Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí, Martina Černá: Sociální práce na příkladech z praxe. Praha: Grada, 2022 Sociální práce disponuje jako akademická disciplína i praktická profese širokým polem působnosti. Proto je poměrně složité ji obecně vymezit, a ačkoliv obecných definic nalezneme v odborné literatuře velké množství, dávají jen nejasnou představu o tom, jakých podob může praktický výkon sociální práce nabývat. Představy o praxi sociální práce mohou být navíc mezi laickou i odbornou veřejností jen povrchní a zatížené různými mýty. Jasnější obraz toho, jak může každodenní výkon sociální práce v současnosti vypadat, naleznou čtenáři v nově vydané publikaci nakladatelství Grada Sociální práce na příkladech z praxe. Kniha je druhou vydanou monografií autorskéZobrazit text