Pojďte studovat do Ostravy!

Chcete se stát odborníky v oblasti sociální práce s rodinou? Nebo vás zajímá jak efektivně řídit organizace sociálních služeb? Pojďte studovat do Ostravy!

Nepropásněte termín pro podání elektronické přihlášky do 15. 3. 2022 a pojďte studovat na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity navazující magisterský studijní program sociální práce v jedné z nabízených specializací: Sociální práce s rodinou anebo Rozvoj a řízení v sociální práci.

Více informací k přihlášce ke studiu zde.

Zájemci o navazující magisterské studium sociální práce specializace Sociální práce s rodinou nebo Rozvoj a řízení v sociální práci mohou studovat v prezenční i kombinované formě studia.

Co od vás očekáváme?

Ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, (sebe)reflexi a ztotožnění s hodnotami oboru. Očekáváme také ochotu práce se studijními texty v anglickém jazyce.

Kde a jak se uplatníte pokud budete studovat specializaci Sociální práce s rodinou? 

Absolventi se mohou uplatnit jako sociální pracovníci při práci s rodinou a dětmi, jako experti v oblasti tvorby a realizace rodinné politiky a politiky sociálních služeb pro rodiny s dětmi, jako koordinátoři sociálních služeb pro rodiny s dětmi nebo jako výzkumní pracovníci. Jako absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti.

Kde a jak se uplatníte pokud budete studovat specializaci Rozvoj a řízení v sociální práci?

Absolventi se mohou uplatnit jako sociální pracovníci v rámci koncepční a metodické práce v organizacích sociální práce, jako experti v oblasti tvorby a realizace politik sociálních služeb, jako vedoucí pracovníci sociálních služeb nebo jako výzkumní pracovníci. Jako absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na naše studijní oddělení.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity