Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta

Magisterské navazující

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Studijní program: Teologie
Kód programu: N6141
Obor: Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika

Kód oboru: 6141T078
Studium: prezenční i kombinované

Informace o studijním oboru: Obor je zaměřen především na přípravu k charitativní a krizové práci s křesťanským zaměřením, pro absolventy bakalářského studia sociální práce nebo teologie.

Absolventi programu mají odborné znalosti, dovednosti a osobnostní a charakterové předpoklady k výkonu povolání v krizové a pastorační práci, se zvláštním důrazem na práci v multikulturním a multireligiózním prostředí, komunitách, církevních i necírkevních organizacích. Jsou připraveni také pro práci v řízení a managementu neziskových organizací (nejen křesťansky orientovaných) a získávají průpravu pro další studium a rozvíjení odborné vědecké činnosti v terénu i na akademické půdě.

Popis přijímací zkoušky:

Jednokolové přijímací zkoušky mají písemnou a ústní část.

a) Test všeobecných znalostí (oblast všeobecně kulturně-politická, teologická, sociální) – počet bodů max. 30

b) Test porozumění odbornému textu v rozsahu zhruba jedné až dvou stran A4 – počet bodů max. 30

c) Ústní rozhovor založený na četbě odborné literatury z doporučeného seznamu a zjišťující motivaci ke studiu. Počet bodů max. 40. Studenti zkušební komisi předloží v písemné podobě seznam nejméně čtyř titulů z doporučeného seznamu, ze kterých se připravovali.

Bližší informace na webu UK, včetně doporučeného seznamu literatury. Přijímací zkoušky jsou totožné pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Den otevřených dveří:
Bližší informace ZDE.

Termín podání přihlášek:
Lhůta pro podávání řádného termínu přihlášek ke studiu je do konce března, druhého termínu (pokud je vypsán) v srpnu. Bližší informace ZDE.

Termín přijímacího řízení:
13. – 14. 6. 2016

Obecné informace o přijímacích zkouškách, podmínkách přijetí a poplatcích jsou na webu fakulty ZDE.

Adresa školy:
Univerzita Karlova v PrazeEvangelická teologická fakultaPoštovní schr. 529Černá 9115 55 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní e-mail: studijni@etf.cuni.cz; benes@etf.cuni.cz