Příběhy z první linie

Pracovní povinnost, která studenty aktivně zapojila do pomoci s péčí o klienty v sociálních službách či nemocnicích, byla studentům prvně uložena na jaře roku 2020. Na podzim téhož roku vláda České republiky opětovně vyhlásila pracovní povinnost pro studenty sociální práce a dalších přidružených oborů.

O zapojení studentek a studentů sociální práce se však ve veřejném prostoru příliš nemluvilo. Proto jsme udělali malý průzkum a studentek a studentů se zeptali na jejich zkušenosti.

Jak se studentky a studenti s touto pracovní povinností vyrovnávali? Jak na tuto skutečnost reagovali vzdělavatelé v oblasti sociální práce? Kdo určoval, kam mají jít pracovat? Bylo nutné k pracovní povinnosti nastoupit?

Výsledkem naší aktivity je dvanáct příběhů z první linie.

Všechny příběhy a něco navíc naleznete v sekci Studentky sociální práce v první linii.