Prohlášení ASVSP k situaci na Ukrajině

Vážené kolegyně a kolegové, vážené sociální pracovnice a sociální pracovníci,

jménem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje vyšší odborní školy a vysoké školy, které vzdělávají budoucí sociální pracovníky, Vám, svým partnerům a kolegům v praxi, chceme vyjádřit svou podporu a ocenění Vaší práce v tomto náročném období. Rádi bychom Vás mimo jiné podpořili v péči o sobě, o své duševní zdraví.  Užitečné tipy najdete třeba na www.opatruj.se.

DĚKUJEME, že jste vyjádřili solidaritu s ukrajinským lidem a neváháte konkrétně pomoci válkou ohroženým lidem, ať jde o matky s dětmi, mladé lidi, nebo seniory.

Připojujeme se k prohlášením Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) a Evropské asociace škol sociální práce (EASSW):

Hlásíme se k hodnotám lidské důstojnosti, solidarity a lidských práv. Odmítáme projevy nevraživosti a nepřátelství nebo diskriminace, například i vůči občanům ruské nebo běloruské národnosti.

Víme, že každá členská škola ASVSP aktivně komunikuje a spolupracuje zejména s regionálními a místními institucemi a organizacemi jak veřejné správy, tak i z neziskového sektoru.  

Neváhejte se na ně v případě potřeby obrátit. Mohou pomoci zprostředkovat dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců; často nabízí odbornou právní, psychologickou nebo poradenskou pomoc.

Zvláštní pozornost všechny školy věnují svým studentkám a studentům, kteří jsou z Ukrajiny nebo jsou na Ukrajině na stáži/studijním pobytu. Každá univerzita připravuje konkrétní nabídky podpory mladým lidem ve formě stipendií, nebo perspektivně možnosti studovat na vysoké škole v ČR.

S členskými školami jsme ve stálém kontaktu; sbíráme od nich podněty a návrhy pro další koordinovaný postup ASVSP. Zajímáme se tedy o Vaše zkušenosti a potřeby.

Jsme hrdí na práci redakce časopisu Sociální práce | Sociálna práca, který vydáváme. Redakce shromažďuje a publikuje důležité informace o pomoci a podpoře různých institucí a organizací.

Své tipy nebo doporučení, jak pomoci, můžete komunikovat  e-mailem redaktorka@socialniprace.cz nebo přes facebookovú stránku Časopis Sociální práce| Sociálna práca.

Jsme ve stálém kontaktu s MPSV a profesními spolky sociálních pracovníků v ČR.

Závěrem nám dovolte ještě jednou vyjádřit Vám naše poděkování a ocenění vaší práce.