Zřizování přístupů do online archivu

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně předplatného bychom rádi připomněli všem zájemkyním a zájemcům o předplatné některé důležité lhůty.

Přístupy do elektronického archivu textů zřizujeme v měsíčních intervalech, obvykle na začátku měsíce. Děláme ovšem vše proto, abyste své předplatné mohli využívat co nejdřív. Nemusíte se bát, předplatné vám bude platit po dobu 12 měsíců od vytvoření přístupů, takže bude i tak plnohodnotné.

Prosíme vás proto o shovívavost a děkujeme za pochopení.