gender

This investigation centres on how the mentally ill with a forensic admission compare to the mentally ill with a civil admission, and investigates who inpatients with a forensic and civil admission are, and how the risk factors and negative historical events they have experienced compare or differ.Zobrazit text

Text se zaměřuje na genderové percepce u sociálních pracovnic a pracovníků, kteří pracují s rodinami. Obsahuje výsledky kvalitativního výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak genderové konstrukce sociálních pracovníků a pracovnic týkající se obrazu matek-klientek a otců-klientů ovlivňují jejich představy o možnostech řešení obtížných situací, které klienti a klientky prožívají v interakcích mezi rodinným a pracovním životem. Zobrazit text

Based on a critical review of social science research into female drug use, the author identifies a tendency to lay particular emphasis upon two roles: that of structural constraints or that of individual agencies. This dichotomous perception portrays women drug users as either powerless victims of oppression, or as volitional agents unrestricted by structural limitations.Zobrazit text