posouzení

Představujeme výsledky výzkumu integrace spirituální citlivosti v praxi sociálních pracovníků, jejich vnímání kompatibility spirituální citlivosti s posláním a praxí sociální práce a vlivu osobních a profesních charakteristik na tyto postoje. Zobrazit text

Tato studie si klade za cíl přinést implikace pro posouzení dětského blaha, jehož vymezení
a měření přináší v praxi řadu nejasností, a to i přesto, že zabezpečení dětského blaha má legislativní
oporu. V textu odpovídám na otázku: „Jaké implikace pro posouzení dětského well-beingu přináší
sociálním pracovníkům využívání capability přístupu?“Zobrazit text

Práce se zabývá posouzením životní situace adolescentů s psychickými poruchami. Základní výzkumnou otázkou je: V čem se liší životní situace adolescentů s psychickými poruchami od adolescentů bez diagnóz (běžné populace)? K tomuto posouzení byl použit autorkou práce upravený model obsahující čtyři základní dimenze potřeb (původně podle Navrátil, Musil, 2000), v rámci nichž byly srovnávány další subdimenze prostřednictvím konkrétních indikátorů. Zobrazit text