přístup zaměřený na řešení

Článek se zaměřuje na koncepty „pomoci“ a „kontroly“ v kontextu poradenství z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení. Cílem textu je popsat několik teoretických modelů, které mohou být užitečné pro reflexi „pomoci“ a „kontroly“, a zároveň jsou kompatibilní s principy a důrazy zvoleného přístupu.Zobrazit text

Příspěvek se věnuje potřebám klientů sociálních služeb a jejich posuzování. V první části příspěvku je pozornost
věnována definování pojmu „potřeba“. Autoři zastávají názor, že potřeba je konstrukt popisující rozdíl mezi
žádoucím a aktuálním stavem. Druhá část se věnuje dvěma přístupům využívaným při posuzování potřeb –
přístupu zaměřenému na problém a přístupu zaměřenému na řešení. Oba přístupy jsou popsány včetně jejich
praktické aplikace a jsou diskutovány jejich výhody a nevýhody.Zobrazit text

Článek se zaměřuje na využití koučovacího modelu Reteaming při práci s nezaměstnanými. V první části textu je diskutováno propojení koučování a sociální práce s důrazem na oblast práce s nezaměstnanými. V druhé části je představen model Reteaming a možnosti jeho aplikace při práci s nezaměstnanými jsou ilustrovány i několika příklady z praxe. Zobrazit text