5/2017 (Page 2)

Soudobý trend zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody jde cestou specializovaného zacházení. Tam, kde je to možné a vhodné, jsou odsouzení zařazováni do různých programů nebo umísťováni na specializovaná oddělení. Specializované zacházení má mimo jiné snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelůa přispívat tak k ochraně společnosti. Jedním z programů je Program Zastav se, zamysli se a změň se (dále jen 3Z). Byl vytvořen v letech 2005–2006 adaptací programu londýnské probační služby. Nejprve byl pilotován v několika věznicích a pak zaveden do penitenciární praxe. V současné době je realizován ve většině českých věznic. Je určen pro dospělé muže a ženy, které vede k vytvoření si adekvátního náhledu naZobrazit text