6/2016 (Page 2)

Úvod Při hodnocení výsledků z výzkumů další příčiny domácího násilí nejprve začnu zkušenostmi. Z desetileté praxe při poradenství obětem tohoto fenoménu přes „Evinu schránku“ jsem se nejednou setkávala s těmi, jež u partnera nedokázaly určit žádný důvod, proč je vlastně týrá. Nehrál zde roli alkohol či jiná závislost, patologická žárlivost, sociálně znevýhodněné prostředí ani psychiatrická diagnóza a násilí nemělo viditelné ukazatele v bazální rodině partnerů obětí. Co se týká formy, kterou tito násilníci praktikovali, většinou šlo o psychický a ekonomický teror, jenž má svými důsledky na zdraví stejnou nebezpečnost. Netřeba připomínat, že neustálé psychické vypětí ovlivňuje vznik vážných onemocnění, včetně psychologické paralýzy, která se uZobrazit text

Úvod Tento příspěvek pojednává o problematice oznamovací povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“), a  jejím vztahu k povinnosti zachovávat mlčenlivost při poskytování sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních službách“). Hlavním tématem příspěvku je otázka, kdy vzniká oznamovací povinnost ve smyslu trestního zákoníku, jaké jsou sankce za její nesplnění a kterých trestných činů se týká. Samotná teoretická znalost tohoto institutu však pro řešení zjevného konfliktu mezi povinností zachovávat mlčenlivost a oznamovací povinností nestačí. Proto příspěvek obsahuje i praktické informace o tom, jak oznamovací povinnost splnit, jak o tomto tématu hovořit s klientemZobrazit text