PROSO

Přestože podzim je na konference jako dělaný, letos je vše jinak. Většina z nich se ruší, ti odvážnější je přesouvají do online prostoru. Mezi ty, kterým ani covid-19 nezhatí plány, patří tým projektu Profesionalizace sociální práce v České republice (dále PROSO). Jejich konference prostřednictvím ZOOMu jsme se zúčastnili i my. Začtěte se do krátké reportáže a nechejte se inspirovat – i online konference může být zajímavě strávený čas. Pokud jste konferenci nestihli, nevadí. Díky časopisu Sociální práce | Sociálna práca můžete nejen mezi prvními sledovat výstupy projektu, do kterého je zapojena většina univerzit, kde se sociální práce vyučuje. Můžete si také pustit záznam z konferenceZobrazit text

Přinášíme záznamy z workshopu Profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích, který se konal dne 19. října 2018 na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Workshop se konal v rámci projektu TAČR ETA TL01000146-V3 „Profesionalizace sociální práce“. Záměrem workshopu bylo zasazení projektu do mezinárodního kontextu, diskutovat o aktivitách a výstupech projektu s cílem obohatit projekt o zahraniční kontext a zkušenosti. Cíle workshopu byly: diskutovat vybrané otázky profesionalizace sociální práce v Evropě; diskutovat současný stav výzkumu profesionalizace sociální práce. Workshop probíhal v angličtině formou panelové diskuze. Moderátorkou diskuze byla Selma Porobić, Ph.D., vedoucí oddělení humanitárních studií Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci. Diskutujícími byli: Prof. Dr. Hans Uwe Otto – Senior research professor onZobrazit text

„Projekt Profesionalizace sociální práce v České republice č. TL01000146  je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.“ Prvním hlavním cílem projektu je analýza procesu profesionalizace sociální práce v ČR na reprezentativním vzorku sociálních pracovníků. Druhým hlavním cílem je vytvoření systematického popisu 25 pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR, tzv. profesiogramů. Z toho pět pozic bude takových, u nichž se blízké době předpokládá výrazné zvýšení počtu pracovníků. V ostatních případech půjde o pozice, v nichž je v současnosti zaměstnáno nejméně 200 pracovníků. Budou vytvořeny návrhy specializačního vzdělávání pro pozice, v nichž působí více než 300 sociálních pracovníků. Bude navržena nová verze Minimálního vzdělávacího standardu v sociální práci pro bakalářskouZobrazit text