Fakta, legislativa, dokumenty

Program Včasná pomoc dětem a podpora rané péče od roku 2014

V tomto článku reflektujeme dosažené výstupy programu Včasná pomoc dětem. Program vznikl v roce 2014 pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Zahraničním partnerem a zároveň donorem je dánská nadace The VELUX Foundations. Od svého počátku program cílí na podporu nestátních neziskových organizací v České republice v prioritní oblasti raná péče a krizová pomoc. V rámci tohoto příspěvku se budeme věnovat pouze oblasti raná péče.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: 30 let cesty rané péče v České republice – 30 let na cestě, aby domovZobrazit text

30 let cesty rané péče v České republice – 30 let na cestě, aby domov mohl být doma

„Na počátku byla temnota, do které možná, místy, pronikaly kousíčky světla, úlomky světa – a velká touha dát mu tvar, uchopit ho v celé šíři, poznat a prohlédnout, najít cestu z bezmoci, sdílet jeho krásy v plnosti.“ Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Kapky v moři beznaděje. O tom, jak nefunguje systém následné péče v České republice Poradce rané péče Mezinárodní spolupráce v rané péči Poradce rané péče (Krnov) Poradce rané péče (Brno, JMK) Poradce rané péče (Ostrava)Zobrazit text

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2020

Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2020 navazuje na odborníky respektovanou zprávu téhož názvu za rok 2018 [1], která byla prvním dokumentem za uplynulých 30 let, který ukázal detailní data o stavu závažné bytové nouze v České republice dle regionů a jednotlivých kategorií ETHOS [2]. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Nová data o vyloučení z bydlení: Při stávajícím (ne)řešení bytové nouze vyroste v bezdomovectví další generace. Stát tratí miliardy Zpráva veřejné ochránkyně práv z návštěv neregistrovaných zařízení pro seniory Vězeňství, sociální vyloučeníZobrazit text

Evaluace sociálně inovačního projektu testujícího interkulturní práci v rámci Magistrátu města Brna

Ve svém příspěvku prezentuji své zkušenosti s evaluací sociálně inovačního projektu. Realizátorem projektu s názvem „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“ byl Magistrát města Brna, v rámci kterého byli v letech 2017–2019 zaměstnáni čtyři interkulturní pracovníci [1]. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy Když se řekne „Interkulturní práce“ (…) Metodik projektu, 2x sociální pracovník projektu (Ostrava) Asistent v dílně (Ořechov u Brna) Evaluace resocializačního programu Z kruhu ven Vedoucí Domova Betlém a Chráněného bydleníZobrazit text

Síťování v adiktologických službách

Síťování v rovině přímé podpory klienta je nedílnou součástí sociální práce. Adiktologické služby se pohybují na pomezí služeb sociálních, zdravotních a edukačních, a proto zde již dlouhá léta probíhá přirozená spolupráce v oblasti přímé podpory klientů. V oboru zahrnujícím několik odborností je ale také dobře patrné, jak je důležitá nejen přímá spolupráce v péči o klienta, ale jak je nezbytné dobře koncepčně nastavit mechanismy spolupráce, upravit vzájemné dohody a společné postupy a seznamovat všechny zapojené s novými trendy v oblasti sociální, zdravotní i edukační. Proto se projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ [1] kromě dobrého nastavení systémového přístupu a spolupráce zaměřuje rovněž na zvyšování kompetencí pracovníků vZobrazit text

Síťování jako nástroj komplexní pomoci

Předkládaný text přibližuje téma síťování v kontextu lokálního a regionálního prostředí. Představuje síťování jako nástroj, který pomáhá maximalizovat pomoc v náročných životních situacích. Přibližuje základní kroky, které je nezbytné dodržet při vytváření sítí a jejich udržení. Zároveň jsou představeny i příklady dobré praxe, které jsou inspirací. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Rodinné konference jako nástroj participace a aktivizace rodin Tranzitní péče jako systematický nástroj zapojování dětí do rozhodovacích procesů Síťování v adiktologických službách Síťování služeb – věda, nebo samozřejmost? Role síťování v PRZobrazit text

Když se řekne „Interkulturní práce“ (…)

Úvodem Témata migrace a integrace prochází v České republice od počátku 90. let kontinuálním vývojem, jenž byl podmíněn mj. i zásadní transformací politického a ekonomického prostředí naší země, během níž došlo k prolomení jak imigrační, tak emigrační izolace země (Drbohlav 2010; Dohnalová, 2012, in Bejček, 2019a). Zatímco v období minulého režimu byla tehdy Česko-slovenská socialistická republika (ČSSR) považována za spíše „vystěhovaleckou zemi,“ následná léta po Sametové revoluci toto paradigma postupně změnila. Od počátku 90 let. se Česká republika postupně stává tzv. „cílovou zemí“ migrace pro řadu cizinců, migrujících zejména za studiem, prací či obchodem, a v mnoha případech hledajících i trvalé usazení (srov. Drbohlav 2010; Dohnalová in Palaščáková,Zobrazit text

Síťování služeb – věda, nebo samozřejmost?

Služeb pro ohrožené děti a rodiny není v České republice dostatek – jasným důkazem jsou stále vysoké počty dětí odebíraných z péče rodičů a počty dětí v ústavní péči. Nedaří se podporovat rodiny ani v rovině prevence, ještě předtím, než k ohrožení dítěte vůbec dojde. Služby pro děti a rodiny nejsou přesně vymezeny ‒ pokud jde o jejich rozsah a obsah, je nicméně zřejmé, že spadají do gesce minimálně pěti resortů – sociálních věcí, školství, zdravotnictví, justice a bezpečnosti. Zároveň jsou prostředky určené na jakýkoliv typ podpůrných služeb limitované. Pomoc dítěti a rodině i vzhledem k včasnému zachycení ohrožení dítěte bývá nekoordinovaná, aktéři sítě kolemZobrazit text

Nemocniční kaplan-ka: Kdo to je, co dělá a s čím může pomoci

Článek představuje profesi „nemocniční kaplan-ka“ v České republice a její stav z pohledu sociokulturního, systémového, praktického a ideového. Nabízí zahraniční inspirace pro teoretické zarámování kaplanského působení na zdravotně sociálním pomezí a české zkušenosti z kaplanského působení v praxi. Spolupráci nemocničních kaplanů se sociálními pracovníky považuje autorská trojice článku za nezbytnou. I když zatím naráží na limity dané sebevymezením sociálních pracovníků i kaplanů v jednotlivých nemocnicích a dovednostmi týmové spolupráce na jedné či druhé straně. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: S vámiZobrazit text

Činnosti sociálneho pracovníka zamerané na skvalitnenie každodenného života zrakovo postihnutých osôb vo vybraných krajoch

Abstrakt Výskumný článok sa zameriava na zlepšenie kvality života ľudí so zrakovým postihnutím. Hlavným cieľom je zistiť, aké činnosti vykonáva sociálny pracovník/čka s osobami so zrakovým postihnutím v rámci vybraných krajov. Prostredníctvom kvalitatívnej metódy pološtruktúrovaného rozhovoru zisťujeme úlohy sociálneho pracovníka, problémy, s ktorými sa stretáva pri svojej práci a aké sú rozdiely vo vnímaní poskytovania sociálnych služieb na skvalitnenie života zrakovo postihnutých z pohľadu sociálnych pracovníkov. Výber respondentov bol zámerný – sociálni pracovníci pracujúci s osobami so zrakovým postihnutím. Respondentov sme mali spolu 9. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) boli 4 respondenti a 5 respondentov bolo z Únie nevidiacich a slabozrakých (ÚNSS) Slovenska. ZistiliZobrazit text

Dozreli sme na Slovensku?

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku Fenomén (ne)formálneho dobrovoľníctva na Slovensku Vybrané projekty terénnej sociálnej práce na Slovensku Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia? Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho Prevencia je lacnejšiaZobrazit text

Spolupráce Společnosti pro ranou péči, pobočky České Budějovice, a neonatologického oddělení v Nemocnici ČB

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Sociální pracovník pro ranou péči (Brno a JmK) Sociální pracovník/ce – vedoucí pobočky (Č.Budějovice) Spolupráce intervenčního centra a Policie České republiky je pro řešení případů domácího násilí naprosto klíčová Sociální pracovník (České Budějovice) Sociální pracovník (České Budějovice) Zdravotní pracovnice (České Budějovice)Zobrazit text