Být dítětem s postižením není jednoduché. Stejně jako být jeho sourozencem

Přestože zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena.

 
 
Kniha Speciální sourozenci obsahuje informace o potřebách a obtížích zdravých sourozenců, náročných situacích, které se s onemocněním sourozence pojí, a také náměty, jak se s nimi vyrovnávat a vytěžit z nich to dobré – semknutí rodiny, zvýšení její soudržnosti, osobní růst jednotlivých členů, navýšení lidskosti, moudrosti, soucitu a porozumění druhým.
 
Uvedené zkušenosti a příběhy vycházejí zejména z práce se sourozenci dětí s poruchami autistického spektra, mohou být ale zdrojem inspirace a podpory i pro rodiny s dětmi s jinými obtížemi a specifiky.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodiče dětí, z nichž jedno je postižené, v knize najdou odpovědi nejen na tyto otázky:
 
Jak zdravému dítěti co nejlépe předat informace o problémech jeho sourozence? Jak upevnit sourozenecký vztah? Jak pracovat s emocemi, které přicházejí? Jak se vypořádat s nedostatkem času a pozornosti pro zdravého sourozence? Jak nastavit stejné hranice? Jaký objem péče o sourozence je ten správný? Jak snížit míru stresu v domácím prostředí? Co dělat, když se bojí přivést domů kamarády? Jak se vypořádat s nevhodnými reakcemi okolí? Jak pracovat s budoucností mých dětí? Co mám dělat, když se začne chovat stejně jako bratr/sestra?
 
Ukázka:
 
Projevy dobrého/špatného vyrovnávání se se sourozencovým postižením
 
Občas snadno poznáme, že naše dítě něco trápí, jindy to může být relativně náročné. Děti mohou někdy mít pocit, že by nás měly chránit, jindy mají obavu se nám svěřit, případně se ve svém vnitřním světě samy těžko vyznají, což vede k tomu, že si své problémy a starosti někdy nechávají pro sebe. V tabulce uvádíme některé obecné projevy, které mohou poukazovat na to, že se vašemu dítěti nedaří dobře. Projevy se samozřejmě mohou lišit podle věku, pořadí narození, počtu dětí v rodině, aktuálních obtíží sourozence s postižením (zhoršení zdravotního stavu, hospitalizace, problémové projevy v chování…) atd.
 
 
V následující tabulce naopak uvádíme příklady chování, podle kterého je možné poznat, že dítě se vyrovnává s postižením sourozence dobře. Opět si můžete udělat rychlý přehled. Tento souhrn vám také může pomoci v uvědomění si, které stránky sourozeneckého vztahu a fungování vašeho dítěte jsou aktuálně silné a dobře fungující a které by bylo možné podpořit.
 
 
Knihu Speciální sourozenci můžete koupit na e-shopu nakladatelství Portál. 
 
Uvítají ji rodiče i odborníci pracující s rodinami dětí s postižením (kliničtí psychologové, pedopsychiatři, poradenští psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci).
 
Šťastný rodič = Šťastné dítě. Aneb pečujte o sebe a vrátí se vám to na dětech.
 
Mgr. et Mgr. David Havelka vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor Klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Na téma sourozenectví s dítětem s postižením vede přednášky pro veřejnost, na vysoké škole i na odborných konferencích.
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., vystudovala psychologii, v roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie.