Jarní škola MPSV nastavuje nový formát odborných setkání

V termínu 22. – 26. 4. 2015 se v Táboře uskutečnila Jarní škola sociální práce, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí[1]. Tento nový koncept odborného setkání, který není ani konferencí, ani seminářem, ani školením, představilo ministerstvo poprvé loni na podzim. Zatímco ale Podzimní škola byla určená pro pracovníky z oblasti sociální prevence, na Jarní školu byli zváni především sociální pracovníci z oblasti péče.

Čím tedy byla Jarní škola sociální práce? Ve sportovní terminologii existuje výraz „soustředění“, kdy se skupina sportovců vydá na několik dní na hezké místo, aby nejen trénovali, ale také aby si odpočinuli od každodenních povinností a nasbírali novou energii do dalších výkonů. Tento popis by se pro Jarní školu velice dobře hodil. Hezkým místem bylo v tomto případě jihočeské město Tábor, konkrétně hotel Palcát s širokou nabídkou různých způsobů relaxace. Prostředím pro „trénink“, tedy sbírání nových informací a sdílení praxe, byly potom nedaleké učebny a sál v bývalé pobočce Jihočeské univerzity.

Soustředění by navíc docela přesně vystihovalo převažující naladění účastníků. V dopoledních blocích sbírali informace a poznatky od pozvaných přednášejících, odpoledne se potom rozdělili do pracovních skupin a zpracovávali zadaná témata, která se týkala rolí, typologií, specializací a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. A večer se mohli naplno soustředit odpočinku, relaxaci a procházkám po historickém jádru Tábora.

Ačkoliv byl kladen velký důraz na kvalitní výstupy z pracovních skupin, které budou Ministerstvem využity při tvorbě koncepčních materiálů, každý účastník si odnesl, co potřeboval. Průběžně získávaná zpětná vazba od účastníků byla jednoznačně pozitivní a ministerstvo chce v tomto formátu „škol“ nadále pokračovat.

Hlas účastnice: Bc. Dana Pavelková, DiS., vedoucí Pečovatelské služby Pomoc v nouzi, o.p.s. v Kynšperku nad Ohří

Pokud můžu říci sama za sebe, mé očekávání „spojit příjemné s užitečným“ se až na malé nedostatky (v oblasti stravování) naplnilo.

Organizace celé Jarní školy včetně samotné výuky v dopoledních i odpoledních blocích a výběr zvolených témat byl na výborné úrovni, jistě i díky vysoké profesionální úrovni všech přednášejících a samotných organizátorů.

Výuka probíhala aktivně a efektivně, neboť v dopoledním programu jsme se společně „vzdělávali“ v celé velké početné skupině, odpolední bloky pak probíhaly formou interaktivních diskuzí v osmi skupinách, kdy každou skupinu měl pod dohledem jeden ze zkušených facilitátorů. Na základě těchto pracovních skupin vznikaly postupně „výstupy“, které byly shrnuty a vyhodnoceny v pátečním dopoledním bloku.

Buďme optimističtí a nepřestaňme společně „věřit“, že tento týden, byť třeba jen minimální částí, přispěje k tomu, že snad již brzy profese sociálního pracovníka změní svůj status z „děvčete / muže pro všechno“ na „sociální pracovník = prestižní profese s adekvátním finančním ohodnocením a dostatečným časovým prostorem pro vlastní práci.“

 


[1] Akce byla financována z prostředků Evropské sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR