Od myšlenky k realitě aneb o nově vzniklé Asociaci sociálních pedagogů

Tento článek se věnuje založení profesní organizace sdružující sociální pedagogy a pojednává o důvodech a cestě vedoucí k založení této asociace, jejich cílech a hlavních vizí.

V posledních letech ve školách stále narůstají problémy, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací proces žáků, jejichž příčiny leží v rodinném zázemí žáků, sociálním a kulturním charakteru jejich rodiny a okolí. K řešení takových problémů je nutné využívat specifické metody a postupy kombinující pedagogické metody a metody sociální práce nejen na úrovni žáka, ale také na úrovni jeho rodiny a komunity.

Sociální pedagog je na základě dlouhodobých doporučení odborné veřejnosti zahrnut do strategických a koncepčních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a již v současné době je na řadě škol tato pozice zřízena. Přesto stále chybí legislativní ukotvení pozice sociálního pedagoga a jeho systémové financování, které je momentálně řešeno pouze v rámci zjednodušených projektů hrazených z evropských fondů OP VVV a nově z OP Jan Amos Komenský, a ve výjimečných případech zřizovateli škol.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné