Studijní a odpočinková místnost pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM Klub R – Mosty, z.s.Rozhodli jsme se otevřít zvláštní místnost v NZDM, abychom sladili nařízené přerušení služby klasického NZDM a reálnou potřebu našich klientů, ohrožených dětí a mládeže, mít bezpečný prostor pro sebe alespoň na omezený čas, několik dní v týdnu.

Podle opatření a nařízení Vlády ČR jsou služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) uzavřeny a nelze tedy dětem zajistit přímý podpůrný servis. Kluby se mají podle současného plánu ambulantně otevřít 25. května.

V pondělí 27. dubna 2020 byla rozhodnutím MPSV dovolena tzv. distanční forma poskytování služby, NZDM tedy oficiálně mohou nabízet svou terénní formu prostřednictvím telefonních hovorů a kontaktů v online prostředí.

Pracovníci řady NZDM zůstávají online již od počátku tzv. krize, tedy od března, a jsou dětem nablízku přes telefony nebo sociální sítě. Vytváří podpůrné prostředí pro ošetření volného času i domácího vzdělávání po uzavření škol, vysvětlují a nabízí informace jazykem, kterému děti a dospívající porozumí. V našem případě jsou pracovníci Klubu R-Mosty k dispozici online devět hodin denně. I přesto nelze uživatelům naší služby nabízet podporu dostatečnou a ambulantní forma služby chybí.

Děti nemají možnost naplňovat své potřeby místa, bezpečí, klidu a nemají často vhodné prostředí ani na domácí vzdělávání a plnění nároků školy, přičemž v těchto oblastech mají své významné místo právě služby NZDM.

Zaznamenali jsme jednotlivé případy dětí, uživatelů naší služby anebo klientů jiných projektů spolku R-Mosty, kteří v této nepříznivé situaci jsou. Jde zejména o děti v domácnosti s malou výměrou bytu a zároveň mnoha osobami, neexistujícím zázemím pro domácí studium, zvýšený hluk, narůstající agrese členů domácnosti, teoretické ohrožení domácím násilím.

Rozhodli jsme se reagovat na ohrožení vyplývající z tohoto stavu přímo. Klub R-Mosty nabídl svůj prostor dětem a mládeži ohroženým anebo již trpícím zvyšujícím se napětím v domácím prostředí otevřením studijní a odpočinkové místnosti. Cesta od vchodu zařízení až do kontaktní místnosti, která se na studijní místnost přeměnila, je přímá a míjí hlavní klubovou místnost. Můžeme tedy děti do bezpečného prostředí pozvat a zároveň nebýt s dětmi v klubu.

Tato naše iniciativa není v rozporu s vládními nařízeními zejména proto, že:

Neposkytujeme službu NZDM, služba je nadále uzavřena. Nedochází k osobnímu kontaktu pracovníků NZDM s dětmi. Nesetkávají se osoby z veřejnosti, prostor studijní místnosti využívá pouze jedno dítě v jednom okamžiku (kapacita místnosti je jedna osoba). Prostor je před využitím i po využití jedním dítětem vždy zcela vydezinfikován a vyvětrán. K dispozici je dezinfekce na ruce, gumové rukavice.

Provoz se řídí těmito dalšími pravidly: Dítě si prostor předem zarezervuje online nebo přes telefon s pracovníkem klubu. Dítě nemá přístup do jiných prostor zařízení. Příchod a odchod kontroluje pracovník vizuálně přes prosklené dveře/plexisklo. Dítě vstupuje do prostoru po zazvonění na zvonek u vchodu do NZDM, projde chodbou do místnosti. Vysadili jsme dveře do studijní místnosti, v případě nutnosti a v nouzových situacích má pracovník stále volný přístup. V prostoru platí zákaz konzumace potravin, zacházení s omamnými látkami, je dovoleno přinést si své pití v lahvi. K dispozici je toto vybavení: papíry, propiska, sedačka, deky, stůl, židle, tabule, wi-fi připojení. Je zakázáno zdržovat se v chodbě, v předsíni a před Klubem na ulici. Vstup je jednorázový, pobyt ve studijní a odpočinkové místnosti je omezen na max. 60 minut denně. Prostor mohou využít pouze děti, které jsou pravidelnými uživateli služby.

Klub R-Mosty pracuje na pražském Žižkově s dětmi a mládeží ve věku 10 až 21 let. Studijní a odpočinková místnost je v provozu v pracovní dny od 10 do 15 hodin, a to již od pondělí 27. dubna 2020.

Tomáš Rezek,
vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež