Supervize jako prohlubování respektu

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) společně s Občanskou poradnou Brno organizovaly v letech 2020 až 2022 výcvik Supervize v sociální práci, který se cíleně zaměřuje na rozvoj supervize v oblasti, kterou pokrývá sociální práce.

Vize výcviku má tři základní nosné pilíře:

  1. Vybavit absolventy základními znalostmi a dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi (teoretický a praktický rámec supervize),
  2. vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s (profesní) skupinou supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci (identita) a
  3. vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na sobě (osobní a profesní růst).

Proces „stávání se supervizorem“ a osvojování si nezbytných znalostí a dovedností, vč. osobnostního růstu podle výše popsané vize jsme zarámovali deseti způsobilostmi, které roli supervizora i samotný supervizní proces zahrnují komplexně. Účastníci v průběhu výcviku zpracovávali reflexipostupného nabývání nebo prohlubování těchto způsobilostí. Závěrečná zkouška se skládala z nahrávky supervize frekventanta v roli supervizora a jejího obhájení před skupinou a z předložení kompletního portfolia k individuální diskusi frekventanta s lektory výcviku a úspěšné absolvování této diskuze.

V tomto textu chceme čtenáře seznámit s významnými aspekty supervizní práce a procesu, které ilustrujeme zkušenostmi frekventantů tak, jak je uvedli v úvodních komentářích k jednotlivým způsobilostem, a které by mohly být – jak věříme – podnětné nejen pro nás, ale i pro čtenáře.

Výcviku se celkem účastnilo 17 frekventantů (3 muži a 14 žen; 10 praktiků a 7 vyučujících na VŠ), z toho čtyři účastníci v době zpracovávání textu ještě neuskutečnili diskusi nad portfoliem. Podklady poskytlo celkem 9 frekventantů (1 muž a 8 žen; 4 praktici a 5 vyučujících na VŠ), ke zpracování jsme využili tematickou analýzu zaměřenou na vyhledání frekventovaných témat v rámci daných způsobilostí a názorů k nim vztažených.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné