5/2020

Síťování v sociální práci

15.10.2020 Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola recenzovaný článek

Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci – účastníci výzkumu – jako zásadní?Zobrazit text