5/2020

Síťování v sociální práci

30.9.2020 Roman Baláž, Jana Havlíková, Libor Musil recenzovaný článek

Zvažujeme-li povahu problémů, k jejichž řešení sociální práce přispívá, objevíme obrovský, mlhavý a nejednoznačně ohraničený prostor nezvládaných lidských obtíží. Tento prostor, který Washington a Paylor (1998) nazývají polem sociální práce, můžeme lépe poznat, zaměříme- li se na obtíže mezi občanem a státem, mezi jednotlivcem a společností, mezi touhou začleňovat a vylučovat, mezi lpěním na tradici a lačností po inovacích.Zobrazit text

30.9.2020 Zdeňka Dohnalová, Robert Trbola recenzovaný článek

Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci – účastníci výzkumu – jako zásadní?Zobrazit text