Asistent / Asistentka ředitelky organizace (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Vyhlašujeme opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent / asistentka ředitelky organizace

VŘ č.j.: VÚPSV/818/2019

Hlavní náplní práce je: 

 • Organizační a administrativní vedení agendy a aktivit ředitelky organizace a sekretariátu organizace, zejména: 

  • Zpracování a příprava podkladů pro jednání, schůzky aj. pracovní aktivity ředitelky vč. ad-hoc podkladů 
  • Zpracování reportů pro management 
  • Organizace porad vedoucích zaměstnanců, zpracování zápisů, kontrola úkolů apod. 
  • Vedení spisové a archivní služby
  • Zabezpečení chodu sekretariátu organizace 
 • Organizace a podpora aktivit vedoucím zaměstnancům s účastí externích subjektů (národních i mezinárodních) 
 • Součinnost v administraci s odd. Ekonomicko-správním a dalšími zaměstnanci v oblasti řízení a rozvoje organizace

Požadujeme: 

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání (maturita) 
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího 
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti 
 • Znalost administrativní a spisové služby; archivace dokumentace organizace 
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni) 
 • Praxi na stejné či obdobné pozici minimálně 3 roky 
 • Organizační a komunikační schopnosti 
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy v souvislostech 
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, pečlivost, proaktivní přístup k zadaným pracovním úkolům 
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením) 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením) 
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou: 

 • Vzdělání v úrovni bakalářského či magisterského studijního programu 
 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. s prostředím veřejných výzkumných institucí

Nabízíme: 

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci 
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou 
 • 5 týdnů dovolené 
 • Pružnou pracovní dobu 
 • Poukázky na stravování 
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden, popř. únor 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz. 

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 2. 1. 2020 (včetně) na adresu: 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n 

E-mail: vupsv@vupsv.cz 

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. 

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/