Asistent / Asistentka ředitelky organizace (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice asistent / asistentka ředitelky organizace

VŘ č.j.: VÚPSV/768/2019

Hlavní náplní práce je:

 • Organizační a administrativní vedení agendy a aktivit ředitelky organizace a sekretariátu organizace, zejména:

  • Zpracování a příprava podkladů pro jednání, schůzky aj. pracovní aktivity ředitelky vč. ad-hoc podkladů
  • Zpracování reportů pro management
  • Organizace porad vedoucích zaměstnanců, zpracování zápisů, kontrola úkolů apod.
  • Vedení spisové a archivní služby
  • Zabezpečení chodu sekretariátu organizace
 • Organizace a podpora aktivit vedoucím zaměstnancům s účastí externích subjektů (národních i mezinárodních)
 • Součinnost v administraci s odd. Ekonomicko-správním a dalšími zaměstnanci v oblasti řízení a rozvoje organizace

Požadujeme:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání (maturita)
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti
 • Znalost administrativní a spisové služby; archivace dokumentace organizace
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni)
 • Praxi na stejné či obdobné pozici minimálně 3 roky
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Samostatnost, schopnost řešit problémy v souvislostech
 • Schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, pečlivost, proaktivní přístup k zadaným pracovním úkolům
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou:

 • Vzdělání v úrovni bakalářského či magisterského studijního programu
 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. s prostředím veřejných výzkumných institucí

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • 5 týdnů dovolené
 • Pružnou pracovní dobu
 • Poukázky na stravování
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden, popř. únor 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 10. 12. 2019 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n 

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/