Interní evaluátor projektu (Praha / Ostrava / Ústí n. L.)

Baví Vás sociologie, máte zkušenost s prováděním výzkumů? V realizačním týmu projektu „Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití“ registrační číslo projektu LP-PDP4-001 hrazeného z Norských fondů 2014-2021 hledáme právě interního evaluátora (HPP, 0,5 úvazek, místo výkonu práce Praha/Ostrava/Ústí n. L.)!

 • vytváření vstupní zprávy – evaluační design pro jednotlivé klíčové aktivity projektu;
 • zpracovávání průběžné evaluační zprávy i závěrečné zprávy;
 • provádění sběru dat, zabezpečování zpracování a vyhodnocení pořízených dat;
 • příprava plánu evaluačních aktivit a koordinace jeho realizace;
 • příprava podkladů pro realizaci veřejných zakázek v rámci KA 05 projektu
  a zajišťování věcné komunikace s vybranými dodavateli;
 • zajišťování administrativní, analytické a informační podpory projektovému řízení;
 • komunikace a koordinace činnosti s dalšími členy týmu projektu, zejména manažery dalších KA a projektovým i finančním manažerem;
 • koordinace výzkumu realizovaného externím dodavatelem;
 • podílení se na využití výstupů z výzkumu k diskuzi k lidskoprávním tématům ve společnosti (včetně online prostoru).

Více informací o pracovním místě můžete najít na https://www.mmr.cz/cs/kariera/pracovni-prilezitosti/interni-evaluator-ka-(nf)-(1).