Kontrolor / kontrolorka projektů (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici kontrolor / kontrolorka projektů v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3263). Jedná se o volné pracovní místo s pracovním poměrem na dobu určitou, po dobu trvání projektu, nejdéle do 31. 3. 2022. Pokud máte o tuto pozici zájem, podívejte se na naše stránky na www.praha.eu „Volná místa a kariéra na MHMP“ a zjistíte všechny potřebné informace, včetně e-mailové adresy kam do 20 1. 2020 můžete zaslat svůj profesní životopis.

A čím se budete například zabývat?

 • koordinace činností souvisejících s podáváním a přijímáním žádostí o podpory a dotace, plněním vzniklých závazků a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory.
 • stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
 • zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.
 • posuzování a vyhodnocování žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu.
 • posuzování úplnosti a správnosti řešení finančních problémů v oblasti sociálních služeb ve vztahu k platné právní úpravě.
 • zajišťování kontroly efektivity využití poskytnutých finančních prostředků.
 • zpracovaní metodik a jejich implementace v systému financování z ESF OPZ

Jaké benefity u nás můžete očekávat?

 • pracoviště v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Co požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • znalost problematiky projektů EU
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platné znění
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet) dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://urdeska.praha.eu/files/volne_misto_SOV_3263_kontrolor-projekt%C5%AF_VM2-20_DU.pdf?ids=Wmo5T3cqXHh07ouoYXC9mw==