Specialista / specialistka projektů (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista / specialistka projektů v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3035). Jedná se o volné pracovní místo s pracovním poměrem na dobu určitou, po dobu trvání projektu, nejdéle do 31. 12. 2022. Pracovní úvazek 20 hod. týdně (0,5 úvazek). Pokud máte o tuto pozici zájem, podívejte se na naše stránky na www.praha.eu „Volná místa a kariéra na MHMP“ a zjistíte všechny potřebné informace, včetně e-mailové adresy kam do 20 1. 2020 můžete zaslat svůj profesní životopis.

A čím se budete například zabývat?

 • příprava projektových záměrů financovaných z EU
 • zpracovávání metodiky přípravy a realizace projektů
 • předkládání projektů k financování
 • specifikace předmětů zakázek a podmínek pro výběr dodavatelů realizovaných projektů
 • zpracování a kompletace zadávací dokumentace v rámci výběru dodavatelů
 • jednání s dodavateli v rámci realizace projektů
 • zajišťování evaluačních aktivit prostřednictvím dodavatelů a jejich průběžná kontrola
 • zodpovědnost za formulaci, monitorování a realizaci projektů

Jaké benefity u nás můžete očekávat?

 • pracoviště v centru Prahy
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Co požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • znalost problematiky projektů EU
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu

Vítaná:

 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platné znění

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: http://urdeska.praha.eu/files/volne_misto_SOV_3035_specialista-projekt%C5%AF_VM1-20-puluvazek.pdf?ids=VYDgBMj09zJ5Cfz8R-pbxsh-Pitw==