Specialista národnostních menšin (Praha)

 
Kancelář ředitele Magistrátu hlavního města Prahy (kód 1849) hledá specialistu/specialistku národnostních menšin. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Nástup dle dohody. Místo je vhodné také pro absolventa/absolventku.
 
Popis činnosti:
 • Metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti národnostních menšin na území hlavního města Prahy, zejména v oblasti výchovné, kulturní, vzdělávací a osvětové
 • Tvorba koncepčních materiálů vztahujících se k oblasti národnostních menšin
 • Koordinace činností vedoucích k naplňování
 • Koncepce politiky hlavního města Prahy ve vztahu k národnostním menšinám, průběžné vyhodnocování její účinnosti, zpracování výročních zpráv a příprava návrhů dalších opatření
 • Připomínkování návrhů legislativních úprav
 • Koordinace činností při spolupráci s organizacemi národnostních menšin a městskými částmi hlavního města Prahy
 • Spolupráce s Domem národnostních menšin o.p.s., Úřadem vlády ČR, resortními ministerstvy, vzdělávacími institucemi
 • Spolupráce při řízení činností pracovních skupin
 • Sledování aktuální situace a vývoje v oblasti národnostních menšin
 • Zajištění agendy grantů a dotací v oblasti národnostních menšin: stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podporu, konzultační a poradenská činnost žadatelům o poskytnutí finanční podpory kontrola realizace a efektivity podpořených projektů, závěrečné vyhodnocení čerpání podpory
 • Příprava a zodpovědnost za tvorbu informačních podkladů
 • Zajišťování odborných akcí (seminářů, konferencí apod.)
 • Mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
 • velmi dobrá znalost problematiky národnostních menšin
 • znalost koncepčních materiálů vztahujících se k oblasti národnostních menšin na úrovni státní politiky a na úrovni hlavního města Prahy
 • znalost příslušných právních dokumentů souvisejících s oblastí národnostních menšin, zejména znalost zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše v platném znění
 • znalost anglického jazyka
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • velmi dobré organizační dovednosti, schopnost koordinovat
 • komunikační dovednosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • prezentační dovednosti
 • koncepční myšlení a analytické schopnosti
 • samostatný přístup ke svěřeným činnostem, pečlivost, přesnost
 • psychická odolnost, dobrá schopnost jednat s lidmi

Výhodou:

 • zkušenosti z oblasti dotačních řízení (včetně evropských projektů) 

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději dne 13. října 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
web: