Konzultant/ka (Praha)

 
Pojďte s námi rozpouštět bariéry a usilovat o zapojení lidí s postižením do života v běžné společnosti! Zavedená organizace Asistence o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici konzultant/ka Tranzitního programu ve službě sociální rehabilitace.
 
Chcete v tom jet s námi?
 • Pošlete do 19. 1. svůj životopis a motivační dopis na téma Moje zkušenost s lidmi s postižením
 • Jedná se o práci na celý úvazek jako zástup za kolegyni na mateřské dovolené (minimálně do 03/2020) , s nástupem od 1. 2. 2018
 • Výběrové řízení je dvoukolové a bude probíhat průběžně

V čem práce spočívá? Co je úkolem konzultanta/ky?

 • Spolupracovat s lidmi s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 16-64let při řešení obtížných životních situací
 • Podporovat tyto lidi při zvyšování jejich samostatnosti, zapojení se v komunitě, plánování budoucnosti, samostatného bydlení, dalšího studia, pracovního uplatnění spojeného s vyhledáním praxe
 • Nejčastější činnosti při spolupráci s uživateli služby: Individuální konzultace v sídle organizace i v terénu; Podpora při nácviku dovedností, zvyšování samostatnosti a sebedůvěry, komunikaci s rodinou a dalšími stranami; Realizace setkání blízkých osob člověka pro vytvoření plánu spolupráce; Mapování a vyhledávání možností zapojení člověka do komunity, jeho přínosu pro společnost
 • Další činnosti: Účast na metodických vedeních, supervizích, schůzích celé organizace; Podílení se na tvorbě a aktualizaci metodik v novém směřování služby; Účast na akcích Asistence o.p.s.

Co nabízíme?

 • Různorodou a tvůrčí práci v nadšeném kolektivu, prostor pro realizaci vlastních nápadů
 • Zaškolení v metodě plánování zaměřené na člověka
 • Pravidelnou odbornou metodickou podporu
 • Mzdu po zkušební době 23.100 Kč/měs., odměny 2x za rok
 • 25 dní dovolené, 6 Sick Days

A co od vás potřebujeme?

 • Kvalifikaci sociální pracovník – VŠ nebo VOŠ dle zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách
 • Zkušenost s prací s lidmi s postižením, znalost problematiky
 • Emocionální stabilitu, vyzrálost a trpělivost
 • Respekt ke klientovi, jeho volbě, životu
 • Schopnost pracovat v týmu, být jeho součástí
 • Dovednosti spojené s komunikací s klientem (vč. klientů s obtížemi v komunikaci)
 • Odolnost v zátěžových a stresujících situacích

e-mail: jitka.svobodova@asistence.org
web: http://www.lmcg2.com/pd/1259635584/?rps=202