Lokální konzultant/ka (Praha)

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu “Systémové zajištění sociálního začleňování”, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozice:

Lokální konzultant/ka pro lokality v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina). 

Pracovní náplň lokálního konzultanta/ky:

 • zajištění zejména koordinace lokálních partnerství ve spolupracujících obcích a městech
 • komunikace s partnery
 • poradenství především v oblasti tvorby a implementace místních politik a projektů zaměřených na integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ humanitního zaměření výhodou
 • orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (znalost nástrojů a relevantních dokumentů)
 • orientaci v oblasti dotačních programů
 • orientaci v oblasti strategického plánování a řízení projektů
 • základní znalost organizace samosprávy a státní správy
 • komunikační dovednosti a flexibilitu
 • praxe v oblasti sociální integrace je výhodou

Nabízíme:

 • pracovní poměr na celý nebo částečný úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2020, v případě oboustranného zájmu v průběhu roku 2019 možné prodloužení do 30. 4. 2022 (doba realizace projektu)
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zázemí významné instituce veřejné správy

Standardně má lokální konzultant/ka v působnosti minimálně dvě lokality, případně je možný též částečný úvazek.

Pracoviště: Praha či v některém z krajů v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina), v případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy.

Předpokládaný nástup: leden nebo únor 2019

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz.

Kontaktní osoba: Milan Greineder, greineder.milan@vlada.cz, tel. 725 741 377.

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na lokálního konzultanta/ku pro lokality v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina)“.

e-mail: potlukova.sabina@vlada.cz, greineder.milan@vlada.cz
web: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyberova-rizeni-v-rc-stred-13-lokalni-konzultant-ka