Kurátor/ka pro mládež (Mělník)

Tajemník Městského úřadu Mělník vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Sociální pracovník/nice úseku sociální kurately – kurátor/ka pro mládež

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník

Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí – kurátor/ka pro mládež (ve znění zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění a dalších souvisejících právních norem)

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • vysokoškolské, vyšší odborné vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb.
 • praxe v oboru (i formou stáží a dobrovolnictví)
 • kreativita, samostatnost a spolehlivost
 • dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti
 • prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
 • ochota stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji
 • řidičský průkaz skupiny B

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: doba neurčitá

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Lhůta pro podání přihlášky: 15.2.2015

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru , 276 01 Mělník

e-mail:
web: http://www.melnik.cz