Poradce pro nezaměstnané (Krnov)

 
Úřad práce ČR v Krnově hledá poradce/poradkyně pro nezaměstnané na oddělení projektů EU – “Příležitost dělá zaměstnance” pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 
Náplň práce:
 • Zodpovědnost za výběr účastníků projektu
 • Poskytování individuálního poradenství – zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro zprostředkování vhodného zaměstnání
 • Poskytování odborného individuálního poradenství (práce a finance, pomoc při řešení zadluženosti a bydlení, základy pracovního práva, základy ovládání PC)
 • Zajištění terénní práce přímo v sociálně vyloučených lokalitách
 • Zařazování účastníků do rekvalifikačních kurzů
 • Vyhledávání a zprostředkování vhodných pracovních míst účastníkům projektu
 • Kontaktování zaměstnavatelů, příprava a doprovod na výběrová řízení, organizace výběrových řízení
 • Poskytování pracovní asistence zaměstnaným účastníkům
 • Administrace a vyplácení přímé podpory účastníkům
 • Vedení projektové dokumentace a odpovědnost za řádně zpracované výstupy projektu (prezenční listiny, záznamy ze schůzek, zápisy do informačního systému aj.)
Benefity:
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • stravenky 

Požadujeme:

 • Minimálně SŠ sociálního nebo humanitního zaměření

Předpokládaný nástup je 1.8.2016. Délka trvání služebního poměru – po dobu realizace projektu Příležitost dělá zaměstnance (31.7.2019).

Služební místo v 9. platové třídě – nástupní plat 15 170 Kč. Po složení úřednických zkoušek bude přiznán platový stupeň dle započitatelné praxe – např. od 6 let praxe 16 950 Kč, od 12 let praxe 18 250 Kč základní plat.

V případě zájmu zašlete žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo “Odborný/vrchní referent – odborný pracovník, RIP, Příležitost dělá zaměstnance, KrP Ostrava” Pracoviště: Krnov včetně všech příloh. Více informací na stránce ÚP ČR – sekce: Kariéra na ÚP ČR: http://portal.mpsv.cz/cs/web/upcr-kariera.

e-mail: petra.prouzova@ot.mpsv.cz
web: