Ředitel Městského střediska sociálních služeb (Písek)

Město Písek zastoupené 1. místostarostou Ing. Petrem Hladíkem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, vše ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb.

Předpokládaný nástup: od 01.08.2020 nebo dle dohody

Předpoklady a požadavky: 

  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost 
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu 
  • minimálně 3 roky praxe v řídící funkci (musí být patrná z údajů uvedených v životopise) 
  • zkušenosti s řízením kolektivu, komunikační a manažerské schopnosti, spolehlivost 
  • znalost práce s PC 
  • řidičský průkaz minimálně skupiny B

Výhodou: 

  • znalost problematiky poskytování sociálních služeb, zkušenosti v oblasti financování sociálních služeb a plánování jejich rozvoje 
  • obecná znalost tématu hospodaření a financování příspěvkové organizace

e-mail: michaela.baslerova@mupisek.cz
web: https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=33854