Sociálně právní ochrana dětí (Orlová)

Tajemnice Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení na pozici Úředník na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Jedná se o výkon agendy sociálně právní ochrany dětí ve městě Orlová.

Požadují se kvalifikační předpoklady dle zákona č.108/2006 o soc.sl. tedy (VOŠ nebo VŠ vzdělání v sociální oblasti) a min. 3 roky praxe v sociální oblasti.

Pracovník bude zařazen do 10. platové třídy dle zákona č.262/2006 Sb. v platném znění.

K přihlášce musí být přiložen strukturovaný životopis, výpis z trestního rejstříku a kopie dokladu o dosaženém vzdělání. Lhůta pro podání přihlášky je 14.2.2013.

Víze informací ZDE

e-mail:
web: http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/