Sociální pracovnice / pracovník NZDM Klubík (HK)

PROSTOR PRO, o. s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovnice / pracovník NZDM KLUBÍK na úvazek 1,0

Stručná charakteristika náplně práce:
Sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež zaměřená na cílovou skupinu dětí ve věku 8 – 13 let, které jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo žijí rizikovým způsobem života.
– administrativa související s poskytovanými službami
– spolupráce s rodiči, školami a návaznými institucemi
– další činnost spojená s realizací programu NZDM KLUBÍK
– práce probíhá převážně v odpoledních a večerních hodinách.

Vzdělání:
Vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – VOŠ, VŠ sociální práce a příbuzné obory (prosím, šetřete náš čas a tento požadavek respektujte – uchazeči nesplňující požadavek na vzdělání budou z výběrového řízení vyloučeni).

Požadujeme:
– věk min. 22 let
– trestní bezúhonnost

(nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem z Rejstříku trestů při nástupu)
– znalost a dovednost metod a technik práce využívaných v nízkoprahových sociálních službách pro děti a mládež (kontaktní práce, zásady skupinové práce a skupinové dynamiky, zážitková pedagogika, volnočasové aktivity, prevence sociálně nežádoucích jevů atd.)
– schopnost otevřené komunikace s klienty na různá témata, přijímání klientů napříč celým spektrem cílové skupiny (nediskriminační chování)
– orientace v subkulturách, povědomí o všeobecném dění ve společnosti
– schopnost rozpoznat zakázku klienta a vést individuální rozhovor s klientem směřující k vyřešení jeho zakázky
– schopnost spolupráce a komunikace v týmu, umění přijímat a poskytovat zpětnou vazbu
– schopnost sebereflexe a práce na sobě
– znalost vlastních hranic a schopnost zacházení s nimi
– schopnost odpovídajícího jednání s rodiči klientů a návaznými institucemi
– znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetovou sítí)
– výhodou zkušenost v oboru či z práce s dětmi a mládeží
– orientace v zákoně 2006/108 Sb. o sociálních službách a Standardech kvality sociálních služeb.

Nabízíme:
– příjemné pracovní prostředí
– vstřícnou personální politiku a kulturu organizace
– kreativní zaměstnání
– práci v profesionálním týmu
– další vzdělávání v oboru.

Obsah přihlášky:
– motivační dopis (v rozsahu max. A4),
– strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech,
– prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování

Kontakt:
Bc. Simona Zatloukalová
e-mail: zatloukalova@prostorpro.cz
tel: 495 262 202, 734 575 710.

Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení e-mailem, osobní pohovory budou probíhat průběžně. Nástup možný v průběhu dubna 2013. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.prostorpro.cz.

e-mail:
web: