Sociální pracovník/-ce NZDM (Praha)

Organizace NEPOSEDA s patnáctiletou tradicí v oblasti poskytování společensky prospěšných aktivit a sociálních služeb vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/pracovník v sociálních službách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež HoPo. Výše úvazku: 0,75. Místo působnosti: Praha 20.
 
Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů na email office@neposeda.org do 28. 5. 2014.
1. strukturovaný životopis s přiloženou fotografií
2. motivační dopis (proč jsem vhodným kandidátem, jaké jsou mé zkušenosti v oblasti práce s touto cílovou skupinou, profesní směřování, dosavadní zkušenosti, co mě zaujalo na organizaci / zařízení)
 
Výběrové řízení je tříkolové. Vybraní uchazeči budou kontaktováni emailem anebo telefonicky, aby se dostavili k osobnímu pohovoru. Nástup je možný od června 2014. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát.
 
POŽADUJEME:
– vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách – sociální pracovník (VOŠ, VŠ) / pracovník v sociálních službách
– orientace v problematice principů a fungování NZDM, znalost standardů kvality sociálních služeb
– smysl pro týmovou spolupráci i schopnost samostatné práce 
– ochotu pracovat v odpoledních a večerních hodinách
– sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu
– otevřenost, komunikativnost, dobré organizační a komunikační schopnosti
– trestní bezúhonnost
– věk minimálně 21 let
 
NABÍZÍME:
– příjemné pracovní prostředí v zavedené a rozvíjející se organizaci 
– možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje
– zaškolení a odbornou podporu (supervize, metodické vedení)
– podporu vašeho samostatné rozhodování, iniciativní a kreativní přístup
– profesionální přístup s přátelskou a otevřenou atmosférou
– platové ohodnocení odpovídající sociálním službám (14 000,- Kč/měsíc)
– zavedený systém zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené, sick days, home office…)
 
NÁPLŇ PRÁCE:
– sociální práce a sociálně pedagogická činnost s dospívajícími ohroženými sociálně negativními jevy ve věku 11 – 18 let
– kontaktní práce a poradenství v ambulantní i terénní formě
– příprava a vedení skupinových aktivit
– vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti
– metodická a koncepční činnost
– spolupráce s návaznými službami a institucemi
 
UVÍTÁME:
– pracovní zkušenost v oboru nízkoprahových sociálních služeb
– absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/ výcviky související s nabízenou pozicí (např. výcvik v kontaktní práci, výcvik v krizové intervenci, výcvik pro realizátory primární prevence aj.)

e-mail: office@neposeda.org
web: www.neposeda.org