Vedoucí sociální pracovník/ce v NZDM (Praha)

Dynamicky se rozvíjející organizace NEPOSEDA vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí sociální pracovník/ce v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež AUTOBUS.
 
Náplň práce: 
– zodpovědnost za kvalitu sociální služby NZDM Autobus 
- vedení a motivace pracovního týmu NZDM Autobus 
- metodická a koncepční činnost 
- zastupování zařízení navenek 
- sociální práce a sociálně pedagogická činnost s dospívajícími ohroženými sociálně negativními jevy ve věku 11 – 20 let 
- kontaktní práce a poradenství v ambulantní i terénní formě 
- příprava a vedení skupinových aktivit 
- vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti 
- spolupráce s návaznými službami a institucemi 
 
Požadujeme: 
- vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovník) 
- praxe v NZDM (minimálně 1 rok) 
- orientace v problematice principů a fungování NZDM, znalost standardů kvality sociálních služeb 
- smysl pro týmovou spolupráci i schopnost samostatné práce 
- ochotu pracovat v odpoledních a večerních hodinách 
- sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu 
- otevřenost, komunikativnost, dobré organizační a komunikační schopnosti 
- trestní bezúhonnost 
- věk minimálně 21 let 
 
Nabízíme: 
- možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje 
- zaškolení a odbornou podporu (supervize, metodické vedení) 
- podporu vašeho samostatné rozhodování, iniciativní a kreativní přístup 
- profesionální přístup s přátelskou a otevřenou atmosférou 
- zavedený systém zaměstnaneckých benefitů (homeoffice, 25 dnů dovolené, sickdays) 
- nástupní platové ohodnocení 19 000,-Kč/měsíc (po zkušební době možnost navýšení) 
 
Uvítáme: 
- absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/ výcviky související s nabízenou pozicí (např. výcvik v kontaktní práci, výcvik/kurz v krizové intervenci, kurz motivačních rozhovorů, kurz pro realizátory primární prevence aj.) 
 
Výše úvazku: 1, 0
 
Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů na email office@neposeda.org do 31.7.2014:
– strukturovaný životopis s přiloženou fotografií
– motivační dopis – proč jsem vhodným kandidátem, jaké jsou mé zkušenosti v oblasti práce s touto cílovou skupinou, dosavadní zkušenosti, co mě zaujalo na organizaci a zařízení, co mohu nabídnout, kam chci zařízení směřovat.
 
Výběrové řízení je tříkolové. K ústnímu pohovoru budou přizváni vybraní uchazeči. Nástup je možný od září 2014. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát. 
 
Kontaktní osoba:
Vanda Zemanová, tel. 734 314 461, office@neposeda.org
Informace o organizaci naleznete zde: www.neposeda.org

e-mail:
web: