Vedoucí sociální pracovník/pracovnice v NZDM (Neposeda, o.s.)

Občanské sdružení Neposeda vypisuje výběrové řízení na pozici: vedoucí sociální pracovník/pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Autobus.
 
Nástup: březen 2014
Výše úvazku: 1,0
 
Náplň práce:
– zodpovědnost za kvalitu sociální služby NZDM Autobus
– vedení a motivace pracovního týmu NZDM Autobus
– metodická a koncepční činnost
– zastupování zařízení navenek
– sociální práce a sociálně pedagogická činnost s dospívajícími ohroženými sociálně negativními jevy ve věku 11 – 20 let
– kontaktní práce a poradenství v ambulantní i terénní formě
– příprava a vedení skupinových aktivit
– vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti
– spolupráce s návaznými službami a institucemi
 
Požadujeme:
– vzdělání a odborná způsobilost dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovník)
– praxe v NZDM (minimálně 1 rok)
– orientace v problematice principů a fungování NZDM, znalost standardů kvality sociálních služeb
– smysl pro týmovou spolupráci i schopnost samostatné práce
– ochotu pracovat v odpoledních a večerních hodinách
– sebereflexi, aktivní přístup, flexibilitu, kreativitu
– otevřenost, komunikativnost, dobré organizační a komunikační schopnosti
– trestní bezúhonnost
– věk minimálně 21 let
 
Nabízíme:
– možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje
– zaškolení a odbornou podporu (supervize, metodické vedení)
– podporu vašeho samostatné rozhodování, iniciativní a kreativní přístup
– profesionální přístup s přátelskou a otevřenou atmosférou
– zavedený systém zaměstnaneckých benefitů (homeoffice, 25 dnů dovolené, sickdays)
– platové ohodnocení 19 000 – 21 000 (dle vzdělání a délky praxe)
 
Uvítáme:
– absolvované nebo zahájené dlouhodobé kurzy/výcviky související s nabízenou pozicí (např. výcvik v kontaktní práci, výcvik v krizové intervenci, motivační rozhovory, výcvik pro realizátory primární prevence aj.)
 
Nutnou podmínkou k zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících dokumentů do 14.2.2014 na email: marketa@neposeda.org
– strukturovaný životopis s přiloženou fotografií
– motivační dopis (proč jste vhodným kandidátem, jaké jsou vaše zkušenosti v oblasti práce s cílovou skupinou, dosavadní zkušenosti, co mě zaujalo na organizaci a zařízení, co mohu nabídnout, kam chci zařízení směřovat.
 
Výběrové řízení je tříkolové.
Vybraní uchazeči budou kontaktováni e-mailem anebo telefonicky, aby se dostavili k osobnímu pohovoru.
Nástup je možný od března 2014.
Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát. Informace o organizaci naleznete zde: http://www.nzdmautobus.net/

e-mail: marketa@neposeda.org
web: http://www.nzdmautobus.net/