Sociální pracovník – metodik (Olomouc)

 
Arcidiecézní charita Olomouc hledá pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici sociální pracovník – metodik v rámci projektu financovaného z OPZ „Ke kvalitě v Charitě II.“
 
Místo výkonu: Arcidiecézní charita Olomouc
Nástup: 1. března 2018, případná dohoda o jiném termínu možná
Úvazek: 1,0
Pracovní poměr: na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2020 s možností pokračování
Platové podmínky: Nástupní plat 26.000,- Kč hrubé mzdy Od září 2018 30.000,- Kč hrubé mzdy
 
Požadavky na sociálního pracovníka – metodika:
 • vzdělání dle z. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pozice sociální pracovník (min. VOŠ)
 • praxe v poskytování sociálních služeb min. 2 roky – výhodou
 • pozice vedoucího služby výhodou
 • zkušenost se zaváděním, revizí SQSS
 • dobré komunikační schopnosti, analytické myšlení, pečlivost při vedení dokumentace
 • dovednost práce s PC (MS Office)

Náplň práce:

 • metodická podpora sociálních služeb a souvisejících činností v oblasti kvality sociálních služeb
 • poradenská a konzultační činnost pro vedoucí sociálních služeb, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
 • tvorba podkladových materiálů a stanovisek ke standardům sociálních služeb
 • metodická pomoc při zavádění novely zákona o sociálních službách do praxe
 • spolupráce s kolegiem sociálních metodiků na úrovni Charity České republiky
 • absolvování cvičných auditů a metodických konzultací realizovaných v rámci projektu

Přihlášky do výběrového řízení doručte prosím v zalepené obálce nejpozději do 28. února 2018 o 16.00 hodin na Adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc. Obálku označte viditelně nápisem: „Výběrové řízení – sociální pracovník – metodik“.

Povinné přílohy:

 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v sociální oblasti
 • Doklad o trestní bezúhonnosti – nejpozději k následnému ústnímu pohovoru

Nepovinné přílohy:

 • Dle vašeho uvážení můžete přiložit doklady o dalším dosaženém vzdělání, odborných stážích nebo kurzech, zahraniční praxe apod.

Doporučené:

 • Řidičský průkaz skupiny „B“

Bližší informace – Mgr. Miroslav Podhajský, 739 526 261, miroslav.podhajsky@acho.charita.cz.

e-mail: miroslav.podhajsky@acho.charita.cz
web: http://www.acho.charita.cz/z-charit/acho/arcidiecezni-charita-olomouc-hleda-socialniho-pracovnika-metodika/