Sociální pracovník / pracovnice NZDM Klubu I.P. (Prachatice)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub I.P. vypisuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník / pracovnice.

Náplň práce:

 • Poradenství a podpora dětem a mládeži (6-20 let) v nepříznivé životní situaci
 • Příprava a realizace aktivit pro děti a mládež (preventivní programy, soutěže, hry, sportovní a výtvarné aktivity apod.)
 • Příprava a realizace akcí pro děti (kulturní venkovní akce, letní tábory, depistáže apod.)
 • Prezentování zařízení na sociálních sítích (Facebook, Instagram TikTok – pravidelná tvorba příspěvků, natáčení videí, komunikace přes sociální sítě) a na exkurzích
 • Individuální plánování (tvorba, revize a aktualizace individuálních plánů, zodpovědnost za svěřené klienty)
 • Doučování dětí (většinou učivo ZŠ)
 • Tvorba SQSS a dalších metodických materiálů služby, spolupráce s návaznými službami
 • Grafické práce – tvorba měsíčních programů, letáků apod.
 • Účast na vzdělávacích a týmových setkáních (vzdělávání, supervize, intervize apod.)

Předpoklady:

 • Vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – kvalifikace sociálního pracovníka (minimálně VOŠ oboru sociální práce a souvisejících oborů)
 • Předpoklady pro práci s dětmi (komunikace, hranice, osobnostní vyzrálost apod.)
 • Zkušenosti s prací s dětmi v krizi vítána
 • Orientace v sociální oblasti (znalost sítě sociálních služeb, schopnost nalézt a sestavit zakázku, zájem o další odborné vzdělávání apod.)
 • Vlastní dovednosti, které můžete nabídnout dětem (hra na hudební nástroj, výtvarné nadání, orientace v online světě mladých apod.)
 • Ochota pracovat v odpoledních a podvečerních hodinách (pružná pracovní doba)
 • Schopnost improvizace, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost otevřené komunikace, empatie
 • Schopnost pečlivě vést administrativu, práce na PC (MS Office, internet, sociální sítě, vítána schopnost práce s videem nebo práce v jednoduchých grafických programech)

Co získáš:

 • Pracovní úvazek 1,0 v organizaci s 20 letou tradicí v práci s dětmi a rodinami
 • 25 dní dovolené + 3 sick days
 • Účast na vzdělávacích kurzech prohlubujících kvalifikaci i osobnostní rozvoj
 • Finanční ohodnocení dle vzdělání a praxe
 • Možnost uplatnění vlastní kreativity, seberealizace
 • Práce v mladém dynamickém kolektivu, možnost ovlivnit chod služby (kreativita vítána)
 • Supervize, intervize

V případě zájmu zašlete strukturovaný profesní životopis a motivační dopis o maximálním rozsahu 1 A4. V dopisu zodpovězte otázky: „Co mohu přinést/nabídnout NZDM Klubu I.P.“

Na základě přijatých nabídek budou vybraní uchazeči pozváni na I. kolo výběrového řízení (ústní pohovor). Vybraní uchazeči budou poté pozváni na II. kolo výběrového řízení (praktická část v Klubu I.P.).

https://portusprachatice.cz/klubip

Portus Prachatice, o.p.s. si vyhrazuje právo VŘ kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo prodloužit. Osobní údaje poskytnuté uchazečem budou uchovány po dobu výběrového řízení, k tomuto uchazeč poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou skartovány.