Sociální pracovník/ pracovnice (Praha)

Klubu nemocných cystickou fibrózou hledá vhodné kandidáty na obsazení pracovní pozice sociální pracovník/pracovnice.

Náplň práce:

 • Práce s dětmi a dospělými nemocnými cystickou fibrózou a rodinou
 • Vedení sociální služby
 • Poskytování základního a odborného sociálního poradenství (speciální poradenství o cystické fibróze, sociálně-právní, státní sociální podpora aj.)
 • Krizová intervence – osobní i telefonické konzultace
 • Hájení oprávněných zájmů klientů
 • Návštěvy klientů hospitalizovaných ve FN Motol
 • Odlehčovací víkendové pobyty pro rodiče nemocných cystickou fibrózou
 • Zavádění SQSS do praxe
 • Tvorba metodik a manuálů
 • Tvorba edukačních materiálů

Požadujeme:

 • Požadované vzdělání: VŠ podle zákona §110 zákona č. 108/2006 Sb
 • Znalost zákona č. 108/2006, znalost standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a zavádění do praxe
 • Praxe v sociálních službách min 3 roky
 • Motivace k práci s cílovou skupinou
 • Orientace v právních předpisech a schopnost jejich aplikace do praxe (správní řád, zákon o zdravotnických službách aj.)
 • Alespoň započatý výcvik v krizové intervenci
 • Znalost práce s PC
 • Schopnost týmové práce
 • Emoční stabilitu, zralost, odolnost vůči stresu
 • Smysl pro odpovědnost, samostatnost
 • Výborné komunikační dovednosti
 • Tvořivost, nápaditost
 • Angličtina – komunikativně

Výhodou: sebezkušenostní výcvik

Nabízíme:

 • Zajímavou a rozmanitou práci s lidmi
 • Prostor pro seberealizaci
 • Uplatnění myšlenkového potenciálu
 • Tvůrčí práci, spolupodílení se na rozvoji služby
 • Další vzdělávání, supervize – individuální a případová Nástup: ihned nebo dle dohody

Úvazek: 1,0, na dobu určitou (zástup za nemocenskou, v budoucnu mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Své motivační dopisy spolu s životopisem zasílejte Mgr. Markétě Jansové na jansova@cfklub.cz.

S vybranými uchazeči proběhne ústní pohovor.

e-mail: jansova@cfklub.cz
web: www.cfklub.cz