Sociální pracovník/pracovnice (Praha)

 
Klub nemocných cystickou fibrózou hledá sociálního pracovníka/pracovnici na plný úvazek.
 
Náplň práce:
 
Práce s dětmi a dospělými nemocnými cystickou fibrózou a rodinou
Poskytování základního a odborného sociálního poradenství (speciální poradenství o cystické fibróze, sociálně-právní, státní sociální podpora aj.)
Krizová intervence – osobní i telefonické konzultace
Hájení oprávněných zájmů klientů
Návštěvy klientů hospitalizovaných ve FN Motol
Odlehčovací víkendové pobyty pro rodiče nemocných cystickou fibrózou
Vedení sociální služby
Zavádění SQSS do praxe
Tvorba metodik a manuálů
Tvorba edukačních materiálů
 
Požadujeme:
 
Požadované vzdělání: VŠ podle zákona §110 zákona č. 108/2006 Sb
Znalost zákona č. 108/2006, znalost standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a zavádění do praxe
Praxe v sociálních službách min 3 roky
Motivace k práci s cílovou skupinou
Orientace v právních předpisech a schopnost jejich aplikace do praxe (správní řád, zákon o zdravotnických službách aj.)
Alespoň započatý výcvik v krizové intervenci
Znalost práce s PC
Schopnost týmové práce
Emoční stabilitu, zralost, odolnost vůči stresu
Smysl pro odpovědnost, samostatnost
Výborné komunikační dovednosti
Tvořivost, nápaditost
Angličtina – komunikativně
 
Nabízíme:
 
Zajímavou a rozmanitou práci s lidmi
Prostor pro seberealizaci
Uplatnění myšlenkového potenciálu
Tvůrčí práci, spolupodílení se na rozvoji služby
Další vzdělávání, supervize – individuální a případová
 
Výhodou: sebezkušenostní výcvik
 
Nástup: ihned nebo dle dohody 
Úvazek: 1,0, na dobu určitou
Své motivační dopisy spolu s životopisem zasílejte Mgr. Markétě Jansové.
S vybranými uchazeči proběhne ústní pohovor.

e-mail:
web: http://www.cfklub.cz/