Sociální pracovník – referent pro soc. vyloučené (Osoblaha)

 
Generální ředitelka ÚP České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – odborný pracovník projektu „Příležitost dělá zaměstnance“ s místem výkonu služby Osoblaha.
 
Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
 • Zajištění přímé realizace projektových aktivit pro účastníky projektu Příležitost dělá zaměstnance, tj. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách Osoblažska či osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Zodpovědnost za výběr účastníků projektu
 • Poskytování individuálního poradenství za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro zprostředkování vhodného zaměstnání
 • Poskytování odborného individuálního a skupinového poradenství (práce a finance, pomoc při řešení zadluženosti, základy pracovního práva)
 • Samostatné vedení motivačně-aktivizačního poradenského programu
 • Zajištění terénní práce přímo v sociálně vyloučených lokalitách
 • Zařazování účastníků do rekvalifikačních kurzů
 • Vyhledávání a zprostředkování vhodných pracovních míst účastníkům projektu
 • Kontaktování zaměstnavatelů, příprava a doprovod na výběrová řízení, organizace výběrových řízení, poskytování pracovní asistence zaměstnaným účastníkům
 • Administrace a vyplácení přímé podpory účastníkům
 • Vedení projektové dokumentace a odpovědnost za řádně zpracované výstupy projektu (prezenční listiny, záznamy ze schůzek, zápisy do informačního systému aj.)

Více informací na tomto odkazu.

e-mail: petra.prouzova@ot.mpsv.cz
web: