Sociální pracovník, Vedoucí pracovník OSPOD (Praha)