Specialista / specialistka transformace systému sociálních služeb (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy hledá nové kolegyně a kolegy na volné pozice specialista / specialistka transformace systému sociálních služeb v odboru sociálních věcí. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou po dobu realizace projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze”.

Co Vás na této pozici čeká:

Poskytování metodické, poradenské a konzultační činnosti v oblasti služeb sociální péče v rámci projektu. Poskytování poradenské pomoci ve vztahu k poskytovatelům služeb sociální péče. Zpracovávání stanovisek, vyjádření a návrhů na řešení úkolů, které si vyžádají orgány města. Mezi další činnosti bude patřit např. také zpracování individuálních plánů transformace příspěvkových organizací, zavádění stanovených standardů procesu práce, podpora rozvoje kvality dané služby, vytváření strategických rozvojových dokumentů nebo také podíl na přípravě rozpočtu příspěvkových organizací.

Bližší informace o pracovní náplni naleznete v úplném oznámení v přehledu volných míst na kariérních stránkách kariera.praha.eu.

Požadované vzdělání a kvalifikace:

Pro tuto pozici je třeba splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka Předpokladem pro je proto ukončené vzdělání VŠ nebo VOŠ v příslušném studijním oboru nebo vzdělávacím programu podle § 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Dále požadujeme:

 • znalost principů transformace ústavní péče
 • orientaci v systému a praktické zkušenosti s poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
 • znalost Standardů kvality sociálních služeb
 • základní orientaci v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrou znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • velmi dobré komunikační schopnosti a dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

Výhodou bude, pokud budete mít:

 • praxi v projektech zaměřených na transformaci ústavní péče a rozvoj komunitních sociálních služeb
 • znalosti a praxi v používání konceptu „Plánování zaměřené na člověka“
 • praxi v oblasti zavádění sociálních inovací

Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu realizace projektu podpořeného z OP Zaměstnanost do 30. 6. 2022
 • plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
 • pracoviště v centru Prahy
 • další vzdělávání včetně jazykových kurzů, benefitový systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka), příspěvek na stravování a penzijní připojištění, dětské skupiny pro děti zaměstnanců a řadu dalších zajímavých benefitů

Více o pracovních podmínkách na kariera.praha.eu.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem prosím zasílejte do 27. ledna 2021.

Úplné oznámení o volném místě naleznete rovněž na úřední desce hlavního města Prahy na www.praha.eu.