Terénní pracovník (Praha)

Beztíže, specializované oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, hledá kolegu či kolegyni na tuto pozici kontaktní pracovník/ice v NZDM Klub Beztíže (Na Balkáně 2866/17a, Praha 3) a terénním programu Streetwork Beztíže – Žižkov, na 0,75 úvazku (kombinace obou služeb). 

Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty/kami a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor. Klientům a klientkám nabízíme možnost seberealizace, podporu ve zvládání každodenních i velmi obtížných životních situacích, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevnickou skupinou, s pracovníky a pracovnicemi. Aktivně spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby, pořádáme řadu aktivit nad rámec sociální služby (preventivní výjezdové akce, workshopy, motivační akce atd.).

Tato pozice vyžaduje zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.

Náplň práce:

– kontaktní práce s klienty na klubu či v terénu (ulicích a parcích), sociální a sociálně-pedagogická práce
– podíl na týmových projektech a úkolech (metodika, výjezdové akce, volnočasové akce atp.) 
– účast na vzdělávání a týmových setkáních (kurzy, supervize, intervize, exkurze ad.)
– smysluplnou a dynamickou práci v profesionálním prostředí
– sdílení odborného know how, vzdělávání a návazné projekty
– tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami

Požadujeme:

– spolehlivost a zodpovědnost

– zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
– dobré komunikační schopnosti
– vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (možnost doplnit v průběhu)
– schopnost týmové i samostatné práce
– trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
– časovou dispozici pro 3 – 4 odpolední služby týdně
– motivaci pro další vzdělávání a rozvoj
– zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci

Uvítáme:

– pracovní zkušenost z terénního programu či některého nízkoprahového klubu, z lektorování programů primární prevence
– zkušenosti a chuť podílet se nových projektech 
– znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie
– pohybové, umělecké a další dovednosti atraktivní pro cílovou skupinu

Nabízíme:

– smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí
-dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
– podíl na rozvoji Beztíže 
– sdílení odborného know how
– možnost seberealizace a rozvoje
– zajímavou životní zkušenost
– tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami

V případě zájmu zašlete výhradně na adresu grombirovazavinaculita.cz (770 141 571) nejpozději do 03.01.2019 svůj životopis s přiloženou fotografii, stručný motivační dopis, telefonní kontakt. Email označte v řádku předmět slovy “Výběrové řízení“. 

Výběrové řízení proběhne 10.01.2019.

e-mail: grombirovazavinaculita.cz
web: http://beztize.ulita.cz/