Vedoucí Domova se zvláštním režimem/Sociální pracovník

Hledáme novou kolegyni nebo kolegu, Vedoucího DZR/Sociálního pracovníka.

Domov Jistoty, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru na plný pracovní úvazek vedoucího zařízení s výkonem funkce sociálního pracovníka pro výkon sociální práce a řízení domova se zvláštním režimem, který je určen dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním – schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, které mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o pracovní poměr založený jmenováním.

Odborná způsobilost

 • Ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském programu zaměřeném na sociální práci a příbuzné obory (§ 110, odst. 4 zákona
  č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
 • Další vzdělávání sociálního pracovníka (§ 111, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Požadované obecné znalosti, schopnosti a dovednosti

 • Komunikační dovednosti (kultivovaný slovní a písemný projev)
 • Organizační dovednosti
 • Schopnost vedení týmu pracovníků
 • Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)

Požadované speciální znalosti, schopnosti a dovednosti

 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů souvisejících s výkonem práce sociálního pracovníka
 • Schopnost aplikace legislativních norem do praxe (dodržování pravidel stanovených zákonem o sociálních službách a standardy kvality v sociálních službách)
 • Schopnost řízení případové práce
 • Schopnost multidisciplinární spolupráce
 • Znalost tvorby vnitřních pravidel ke standardům kvality
 • Znalost projektového a grantového řízení
 • Schopnost práce s rizikem a řešení konfliktů
 • Schopnost strategického řízení a plánování
 • Orientace na cíle organizace a řízené služby
 • Schopnost podílet se na řízení změn (např. při zavádění nových přístupů v práci s klienty)

Osobnostní předpoklady

 • Respekt k lidským právům, svobodám a důstojnosti
 • Koncepční myšlení
 • Organizační a řídící schopnosti
 • Samostatnost
 • Rozhodnost
 • Důkladnost
 • Orientace v situaci a na lidi
 • Flexibilita
 • Vyzrálost
 • Empatie
 • Sebekontrola
 • Respekt k nadřízeným
 • Sebedůvěra
 • Tvořivost
 • Zodpovědnost
 • Vytrvalost
 • Vstřícnost
 • Schopnost osobnostního a profesního rozvoje
 • Odolnost vůči stresu a vysoké zátěži
 • Loajálnost

Požadujeme:

 • praxi v sociálních službách
 • zkušenost s řízením pracovního kolektivu alespoň 2 roky výhodou
 • zkušenost s konceptem Zotavení (Recovery) výhodou

Charakteristika pracovní pozice

 • Výkon činností sociální práce v domově se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb.
  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vedení sociálních spisů uživatelů služby a další související agendy.
 • Jednání se zájemci o službu a vedení databáze žadatelů.
 • Zajišťování analytické, koncepční a metodické činnosti v řízené službě.
 • Organizování, řízení a kontrola činnosti zařízení, vedení pracovníků.

Nabízíme:

 • práci v kolektivu stabilní organizace
 • podporu v dalším profesním růstu, zaškolení
 • ohodnocení odpovídající standardu a kvalitě odvedené práce

Místo výkonu práce: Bohumín, Koperníkova 870

Platové podmínky:

 1. platová třída, odměňování dle NV 341/2017 Sb., (platové rozpětí dle započitatelné praxe od 27.430 – 40.110 Kč), příplatek za vedení dle počtu řízených pracovníků, možnost přiznání osobního hodnocení

Předpokládané datum nástupu: květen 2024, dle vzájemné dohody

Kontakt:

Domov Jistoty, příspěvková organizace
IČ: 00847372
Bc. Martina Čajková, personalista
Sídlo organizace: Slezská 164, Bohumín

Email: cajkova@djbohumin.cz
Tel.: 558 848 164

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky zasílejte na výše uvedenou adresu nebo email, nejpozději do 3.5.2024, a to
ve formě:

 

 • strukturovaný životopis s přehledem vzdělání a praxe
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o splnění kvalifikace dle zákona o sociálních službách

Přihláška musí obsahovat: označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, místo trvalého pobytu, příp. další kontaktní údaje na uchazeče, a prohlášení o trestní bezúhonnosti uchazeče.

Výběrové řízení bude tříkolové. V prvním kole výběrového řízení proběhne výběr uchazečů na základě splnění základních podmínek výběrového řízení, tj. odpovídající kvalifikace
a dodání písemných materiálů uvedených výše.

Žadatelé, kteří splní všechny požadavky 1. kola, budou pozváni do 2. kola výběrového řízení, které proběhne formou osobního rozhovoru s výběrovou komisí. Výběrové pohovory proběhnou 10.5.2024. O konkrétním čase pohovoru budou jednotliví uchazeči předem informováni. Náhradní termíny osobních rozhovorů 2. kola výběrového řízení nebudou poskytovány.

V případě, že ve 2. kole výběrového řízení bude vybráno více uchazečů, uskuteční se 3. kolo. O podmínkách 3. kola výběrového řízení budou vybraní uchazeči předem informováni.

Osobní údaje zaměstnance obsažené v předložené žádosti budou Domovem Jistoty, p.o.  zpracovávány pouze pro účely výběru a přijetí nového pracovníka; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Domovem Jistoty, p.o.  použity. Domov Jistoty p.o.  při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách zaměstnavatele www.domovjistoty.cz.

Zaslané materiály organizace po uplynutí 3 měsíců od konání výběrového řízení skartuje, pokud o jejích vrácení uchazeč nepožádá.