Vedoucí odboru sociálního a zdravotnictví (Praha 7)

Městská část Praha 7 Úřad MČ Praha 7 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí odboru sociálního a zdravotnictví (OSZ).

Požadavky na výše uvedené pracovní místo jsou zveřejněny na www.praha7.cz.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit do konce pracovní doby na podatelnu Úřadu MČ Praha 7 na adresu:

Městská část Praha 7,
Úřad MČ Praha 7, oddělení personálních činností OPP,
nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00
Praha 7.

Uzávěrka přihlášek je 04.09.2015.

e-mail: pouzarovae@p7.mepnet.cz
web: http://www.praha7.cz/