Vedoucí pracovník ambulantních odlehčovacích služeb (Mikulovice)

Oblastní charita Pardubice – Charitní odlehčovací služby Červánky, hledá vedoucího pracovníka do ambulantních odlehčovacích služeb v Mikulovicích.

Náplň práce: Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci. Zajišťování sociálně právního poradenství. Koncepční činnost sociální práce. Odpovědnost za chod sociální služby.

Požadujeme:

 • zájem o práci se seniory a lidmi se zdravotním postižením, 
 • praxi v sociálních službách min. 3 roky, 
 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání předepsané pro splnění odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka uvedené v § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Osobnostní předpoklady:

 • ztotožnění se s posláním Charity, 
 • odolnost vůči fyzické i psychické zátěži, 
 • schopnost a ochota ke spolupráci v týmu,
 • lidskost, poctivost, odpovědnost a komunikativnost,
 • vlastní aktivita a tvořivý přístup,
 • bezúhonnost,
 • plná svéprávnost,
 • kolegialita.

Motivační dopis, délka max. jedna A4 a struturovaný životopis zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně na adresu Charitní odlehčovací služby Červánky, Devotyho 1, 530 02 Mikulovice, do 20. 10. 2019. Strukturovaný životopis musí obsahovat prohlášení o souhlasu se spracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení. Vybraní zájemci budou pozváni na výběrové řízení.

Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Betlachová, vedoucí odlehčovacích služeb

Tel.: 730 529 527

E-mail: abetlachova@charitapardubice.cz

e-mail: abetlachova@charitapardubice.cz
web: https://pardubice.charita.cz/volna-mista/vedouci-ambulantnich-odlehcovacich-sluzeb-v-mikulovicich/